På besøk hos Aftenposten Medielab

Den grønne redaksjonen ved Aftenpostens Medielab for ungdomsskole- og videregående-elever

Ved siden av jobben min for DML-gruppen, er jeg fulltidsstudent ved UiO og holder for tiden på med å fullføre siste semester av den praktisk-pedagogisk utdanningen. Akkurat nå er jeg halvveis i min undervisningspraksis ved en videregående skole her i Oslo. Forhåpentligvis vil erfaringene fra den videregående skolen hjelpe både UiO, dets forskere og undervisere til å bedre ta i mot og undervise de nye studentene i årene som kommer.

I forbindelse med et tverfaglig prosjektarbeid var elevene på en byvandring og besøkte Aftenpostens Medielab som en del av introduksjonen til prosjekts tema; endringer i Oslo. Prosjektarbeidet skal resultere i gruppevise blogger hvor hver gruppe har sin egen fotograf, grafiker, journalist og videojournalist. Aftenpostens Medielab fungerte som en fin introduksjon til både Vær Varsom-plakaten, kildekritikk, redaksjonsarbeid og presentasjon av nyheter.

Interaktiv oppgaveløsningMedielaben er bygd opp som et interaktivt spill hvor elevene får utdelt hver sin PDA og får oppgaver fra en ansvarlig redaktør. Med PDAene i hånden, går elevene mellom ulike stasjoner eller steder — kommunetorget, kjøpesenteret, Sitatparken osv — for å gjennomføre intervjuer og finne fakta til avisartiklene sine.

Elevene blir underholdt og engasjeres hele tiden gjennom spillet, og får dermed en praktisk innføring i Vær Varsom-plakaten i praksis og være utøvende journalister.

Aftenpostens Medielab er veldig populær og et besøk dit krever litt planlegging frem i tid. Populæriteten gjør også at en del av elevene hadde vært på besøk der tidligere. For disse elevene ble besøket litt kjedelig innledningsvis, men med en gang gruppearbeidet kom i gang var alle elevene engasjert i det.

Aftenpostens Medielab burde være et godt forbilde for andre bedrifter til å gjøre noe lignende, det kunne for eksempel vært spennende om NRK eller TV2 laget et tilsvarende tilbud. Jeg tror denne typen læringsmiljø med hell kunne vært tatt i bruk også i høyere utdanning og da gjerne i samarbeid med f.eks. museene og de ulike fagmiljøene.

For at vi skulle få lov til å bruke bildet av eleven, måtte vi love å skrive swag i bloggposten. Se definisjonen av swagurbandictionary.com

 

Skriv ny kommentar

  • Internettadresser og e-postadresser konverteres til lenker automatisk.
  • Automatisk linjeskift

Mer informasjon om formateringsvalgene

CAPTCHA
Dette spørsmålet er for å sjekke om du er et besøkende menneske.
Fill in the blank