Fronter - Fugl Fønix

Fronter på UiO døde i dag, 1.juli.

Men som Fugl Fønix har Fronter gjenoppstått! Dette er ikke et mirakel av religiøse proporsjoner, men rett og slett det digitale livets sedvanlige gang. En utdyping er på sin plass. 

UiO startet som en av de første utdanningsinstitusjonene å bruke Fronter da det var rykende ferskt studieåret 2000/2001. Fronter ble installert på USITs servere og driftet her hos oss ved siden av alle andres installasjoner av Fronter som befinner seg i den såkalte skyen. Interessant nok for den spesielt interesserte har denne Fronterskyen ligget på en server i maskinrommet vårt som står rett ved siden av den som UiO sin versjon ligger på. UiO har hatt sitt eget lokale Fronterunivers. Og det fungerte bra - en stund. Uten å gå i detaljer ble UiOs versjon litt for seig å holde i live med oppdateringer og vi gikk glipp av funksjonalitet som de i skyen hadde. 

Alle var tjent med at også UiO tok steget opp i skyen. Og det har vi nå gjort! Vi har faktisk vært der en stund allerede. Siden høsten 2013 har stort sett all undervisning i Fronter funnet sted på adressen fronter.com/uio - i skyen. Tidligere gikk man til adressen fronter.uio.no. Og enda tidligere gikk man til blyant.uio.no og sogar tavle.uio.no! Den gamle versjonen av Fronter har blitt holdt i kunstig åndedrett fram til i dag, slik at UiOs studenter og ansatte har kunnet hente ut bevaringsverdig materiale. Det er nå gjort og i dag ble kontakten trukket ut. 

Men hvilke følger får dette for deg som bruker Fronter på UiO?  Les mer »

Studenter vil ha læringsteknologi som støtter samlæring og samarbeid

I snart 6 år har jeg vært universitetslektor 2 ved Senter for Entreprenørskap på UiO, og jeg har trodd at jeg har god forståelse for studentenes behov. Men nylig hadde jeg gleden av å gjennomføre en serie studentintervjuer som ga meg ny innsikt i studentenes hverdag.

Som del av en behovsavklaring gjennomførte jeg individuelle intervjuer med 15 av mine studenter, hvor jeg spurte:

  • Hvilke studieaktiviteter gir mest læring og hvilke gir mest frustrasjon?
  • Hvilke digitale verktøy bruker de i studiesituasjon?
  • Hvilke nye læringsverktøy ønsker de seg?

Resultatene var som følger:

Læreaktiviteten som gir mest læring og mest frustrasjon er den samme: Gruppearbeid

Dette var det hyppigste og mest konsistente funnet fra intervjuene.

Læringen i gruppearbeidet lå i at studentene fikk arbeide med praktiske problemstillinger knyttet til pensum. Og at de fikk gjøre dette i en studentgruppe hvor de til enhver tid kunne diskutere, reflektere og dele erfaringer med hverandre, og jobbe sammen mot en felles innlevering. Les mer »

MOOC for «grensesprengende utdanning»

Strategi 2020 er klar og ambisiøs på utdanningens vegne. Den slår fast at «Universitetet i Oslo må søke kvalitet i all sin virksomhet, og styrke en kultur for kontinuerlig kvalitetsforbedring» (s. 4). Dette gjelder særlig innen universitetets kjernevirksomhet, og i vårt arbeid med å koble forskningens resultater og prosesser med utdanningen av studenter som skal ut og forandre verden. For dem skal vi fremme «grensesprengende utdanning» (mål 1). Vi skal tilby våre studenter forskningsbasert utdanning på linje med de fremste internasjonale læresteder (mål 2), bl.a. gjennom tiltak under paraplyen «nyskaping i undervisning og læring» i UiOs rullerende årsplaner (tiltak 7). 

Samtidig: UiO har nettopp tegnet avtale med Europas største MOOC-plattformtilbyder, FutureLearn, som igjen er eid av verdens største og mest erfarne aktør innen distribuert utdanning, engelske Open University. Med bl.a. British Library og British Museum og en rekke av de 200 beste utdanningsinstitusjonene i verden (ifølge rankingen til Times Higher Education) i ryggen, drives FutureLearn av folk med bakgrunn fra digitale satsninger i BBC, fra pedagogisk virksomhet, og fra medieproduksjon. 8. juni annonserte FutureLearn i en pressemelding en utvidelse med syv nye partnere verden over – fra Korea, Sørafrika, UK, og altså UiO fra Norge.

Hvor er koblingen? Hvorfor er dette viktig for UiOs utdanningsvirksomhet? Først noen ord om det litt større bildet… Les mer »

Visualisering 2.0

For et par måneder siden skrev jeg om visualisering som undervisningsmetode. Da viste jeg hvordan enkle illustrasjoner kan være til stor hjelp for å tydeliggjøre hovedpoenger og forenkle læringsprosessen. I forlengelsen av det blogginnlegget vil jeg nå snakke om hvor lett det kan gjøres digitalt!

Du har de veldige proffe visualiseringsvideoene som Tedtalks og andre benytter seg av, men det går også an med enkle midler å få laget en god visualiseringsvideo. Her er mitt første forsøk med å benytte video til å forklare hva MOOCs kan benyttes til her ved UiO.

Videoen baserer seg på en tegning. Det kan være et tankekart, en modell, bilde, eller en tegning hvor du kan dele opp og fokusere på ulike steder av illustrasjonen. Etter å ha prøvd en gang så var det overraskende lett å lage slike videoer.

Hvordan du lager videoen Les mer »

Symmetrisk kaos og asymmetrisk nirvana

Jente med telefon
© Cécile Graat (via freeimages.com)

Tekniske kommunikasjonsløsninger har stort sett vært enveis eller tilnærmet perfekt symmetriske. Radio og TV går en vei og må jukses til med telefon eller lignende om brukeren skal medvirke. Telefon er forøvrig et godt eksempel på en symmetrisk løsning hvor begge kan ta ordet når de vil, selv mens den andre snakker, og begge kan avslutte samtalen ved å legge på samme hvem som ringte. Skype følger denne symmetriske modellen, mens Adobe Connect har valgt en løsning med litt asymmetri ved at deltakerne har ulike roller med ulike rettigheter. Adobe Connect har likevel begrensede muligheter for asymmetri, trolig fordi tanken er at enhver bruker er en person og at enhver person bare har en bruker.

 
Ser man på undervisning, så ligger asymmetri som en del av grunnlaget. Studenten/eleven/lærlingen og foreleseren/læreren/mesteren har ulike roller samme hvordan undervisningen legges opp. Dessuten kan andre ting påvirke hvilke behov de ulike aktørene har fra en kommunikasjonsløsning.
 
Hvis en tar utgangspunkt i en forelesning der:
  • foreleser står i et auditorium med en gruppe studenter

Digital eksamen ved UiO

Her er en kortfattet status om USITs arbeid med digital eksamen dette semesteret.

Siden Universitetsstyret våren 2013 vedtok en satsing på digitale vurderingsformer ved UiO har USIT jobbet med to ulike løsninger.

Illustrasjonsfoto: colourbox.com

Digital skoleeksamen ved Juridisk Fakultet

Juridisk Fakultet har i flere semestre samarbeidet med oss om utprøving av digital skoleeksamen ved flere av fakultetets emner:

  • Kandidatene sitter på pc-stuer ved fakultetet
  • Ingen hjelpemidler er tillat
  • Kandidatene har kun tilgang til oppgaveteksten, et dokument å skrive inn besvarelsen i, samt en applikasjon for å levere inn besvarelsen

Den tekniske løsningen er utviklet på USIT og tilsammen 1800 kandidater fordelt på 12 emner skal avlegge eksamen på denne måten dette semesteret. Når dette skrives er vi omtrent halvveis i eksamensgjennomføringen og alt har stort sett gått etter planen. Noen mindre problemer har oppstått underveis, men de har stort sett blitt løst der og da. Fakultetet er fornøyde så langt, men understreker at det neppe er noen kortsiktig ressursmessig gevinst ved å avholde eksamen på denne måten. Studentene får derimot en langt bedre eksamensopplevelse sammenliknet med å benytte penn og papir. Les mer »

Visualisering som undervisningsmetode

Forrige uke var jeg på visualiseringskurs i regi av Rambøll. Der møtte jeg en rekke mer eller mindre kunstnerisk anlagte mennesker hvorpå jeg var klart en av de minst erfarne tegnerne. En hyggelig svensk dame med navn Anne Hedman dro oss igjennom en dag fyllt av tegning.

Visualisering er en kjent pedagogisk teknikk som kan tydeliggjøre hovedpoenger og integrere informasjon sterkere i hukommelsen via ulike sanseinntrykk. Billedbruk kan hjelpe de lyttende over kløften mellom teori og praksis.

Det finnes en rekke visuelle virkemidler som benyttes i undervisningssammenheng. Ikke minst er modeller mye brukt i akademia. En annen kreativ metode er bruk av tegninger. Det benyttes aktivt også i digitale medier. 

Til høyre ser du kursdagens produkt. Vi ble satt til å lage en tegning hver som illustrerte en problemstilling i vår hverdag. Her valgte jeg å illustrere Flipped Classroom som jeg vil komme tilbake til i en senere bloggpost. Hovedpoenget var her å illustrere hvordan valg av undervisningsmetoder må sees opp imot ulike vurderingsmetoder og kompetansemålene til et emne og et program- og hvordan digitale verktøy kan benyttes i denne sammenheng. Les gjerne mer om Flipped i denne kortfattede artikkelen:

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S155730871300108X

La deg inspirere av mer proffe tegneteknikker i formidlingsøyemed:

https://www.ted.com/talks/ken_robinson_changing_education_paradigms Les mer »

Hørt om MOOCs, men lurer på hva som skjer ved UiO?

Det spirer og gror. Når kreative og fremoverlente fagmiljøer møter oppdaterte og fremoverlente støttemiljøer, så skjer spennende ting i undervisningsbeddet.

Til høsten har to nye planter vokst frem, og flere vil det bli. Alle vet at UiO skal lansere forberedende kurs i filosofi som et åpent tilgjengelig fullstendig studietilbud til alle i verden som snakker norsk. Ikke alle vet at vi også skal entre den globale MOOC-arena i samarbeid med Stanford University, China Agricultural University, University of Malawi og NORAD.

«What works» er tittelen på UiOs første globale høykvalitets MOOC, og det handler om suksessoppskrifter for å redusere fattigdom og bidra til økonomisk, sosial og menneskelig utvikling. Intet mindre. Universitetet i Oslo har sterke forskningsmiljø på global utvikling, miljø og livsvitenskap, og har et internasjonalt samfunnsansvar for å dele vår kunnskap. Vi takker for at Senter for utvikling og miljø fikk vekstmidler fra Norgesuniverisitetet og gleder oss til alt som ligger foran oss. Les mer »

Kan du bruke bildet? Google gjør det lettere for deg!

Teknologia har skrevet godt om hvordan Google nå gjør det enklere for deg å se om du kan bruke bildet eller ikke. Det er en kjent sak at det ikke alltid er så lett å finne bilder til presentasjoner, artikler og øvrig innhold på nett. Da er det godt at IT-storebror Google tar ansvar:

Som et resultat av vår økte internettbruk de siste ti årene lastes det opp vanvittig mange bilder på nettet hvert eneste sekund. Dette har også reist en ny problemstilling; hvilke bilder har vi rettigheter til å bruke? En vanlig misoppfatning er at man kan bruke alle bilder man finner på nettet til egne private formål. For eksempel har det blitt et utbredt problem at bilder har blitt publisert på blogger og nettsider uten at fotografen eller den opphavsrettslige eieren har gitt tillatelse.

Det er imidlertid ikke helt uten forbehold:

Teknologia.no gjør oppmerksom på at man aldri kan stole blindt på denne typen lisensinformsasjon. I og med at hvem som helst kan stjele et bilde og tillate andre å bruke det, kan man ikke være 100 prosent sikker på at man er på trygt vann. I de fleste tilfeller er det imidlertid en forholdsvis sikker og enkel måte å finne bilder man kan bruke. Det er uansett tryggere enn å bare ta et hvilket som helst bilde og publisere det.

Les mer her!

Gratulerer NTNU!

 

På vegne av UiO må vi gratulere NTNU med en rekke spennende prosjekter. Rektoratet er et foregangseksempel for hvordan det burde satses på innovativ undervisning ved å vie 12 millioner til ulike formål. Vi følger spent med på prosjektene og håper det gir ringvirkninger ellers i universitets- og høgskolesektoren.

http://www.universitetsavisa.no/campus/article19359.ece

http://www.ntnu.no/blogger/rektoratet/2014/01/en-viktig-dag-for-norsk-ut...

http://arnek.wordpress.com/2014/01/11/2-nye-prosjekter-i-smart-laering/

|
Merket med Lesestoff
Syndiker innhold