Learning analytics++ - Tableau og FSAT

Fredag 29. mars fikk vi i DML-gruppen nok engang besøk. Denne gangen av FSAT. FSAT er den nye organisasjonen som har bakgrunn fra FS - Felles studentsystem og Samordna opptak.

Vi ble presentert visualiseringsverktøyet Tableau som kan benyttes til å skape gode visualiseringer av sammenhenger mellom ulike data i f.eks. FS. Her kan man blant annet se på sammenhenger mellom karakterer fra videregående og karakterer i høyere utdanning, eller man kan trekke ut sammenhenger mellom alder, kjønn og gjennomstrømming eller kort sagt alt som er registrert i FS og som måtte være av interesse.  

Det geniale med verktøyet er at man får enkle visualiseringer av dataene som ellers ville kunne ta lang tid å samle gjennom dypdykk i FS, når man til eksempel skal forsøke å evaluere alt fra bachelorgrader til enkeltemner. Om man registerer undervisningstypen i FS kan man for eksempel se forskjeller i gjennomstrømmingen for emner med seminarundervisning mot de forelesningsbaserte emnene.

Man kan potensielt også se sammenhengen mellom antall publikasjoner en vitenskapelig produserer og studenters karakterer. Databasen henter data fra Cristin, FS, og også institusjonens økonomiske data. Så det er et vell av muligheter for analyser, alt avhengig av hva institusjonen selv ønsker. Les mer »

Alle trenders mor - NMC Horizon Report 2015 - er her!

Da var det den tiden på året igjen. Den mest toneangivende rapporten innen vårt felt er klar til lesning, og det er mye av det samme som i fjor som går igjen. Flipped classroom, learning analytics og selvfølgelig wearable technology. Vi setter oss ned og nileser og melder om eventuelle funn.

Les den her.

Se en teaser her:

Khan Academy

12 .desember kom Khan Academy til lokalene våres. Khan Academy har blitt meget kjent og mye brukt innen opplæring de siste årene, spesielt til matteopplæring. For de som ikke har sett grunnleggeren av Khan Academys TedTalk, anbefaler vi det: http://www.ted.com/talks/salman_khan_let_s_use_video_to_reinvent_education

Siden den gang har de videreutviklet produktet sitt. Det er en ideell organisasjon, med få ansatte hvis innsats på produktutvikling blir sterkt prioritert.

Det er over 1 000 000 lærere tilknyttet portalen- og over 2,5 milliarder løste oppgaver.

Det som er spesielt med mattedelen av Khan Academy fremfor andre online ressurser, er deres arbeid med learning analytics og på bakgrunn av dette: arbeid med adaptiv learning. Med titalls millioner brukere har man så mye data, at man kan se trender og hvordan ting kan optimaliseres for læring.

De har et analyseteam som jobber med 2 ting: Les mer »

Instagram i undervisningen

Dersom en lærer ønsker å aktivisere og engasjere studentene på en ny måte, kan han gjøre det ved å benytte de kanaler/medier studentene allerede bruker, som f.eks. Twitter, Facebook eller Instagram. Her følger et eksempel på bruk av Instagram - en bildedelingstjeneste som svært mange studenter bruker. Dette eksempelet er mer eller mindre i sin helhet lånt fra Nina Ronæs på BI som har bruker Instagram aktivt i undervisningen med stort hell. 

Problemstillingen i dette eksemplet er følgende: "Er UiO et grønt universitet?". Oppgaveteksten lyder: "Bruk din smart-telefon og ta bilder av motiver du mener på en eller annen måte kan belyse denne problemstillingen, eller som kan brukes som utgangspunkt for en diskusjon om temaet. Motivene kan du finne inne eller ute - om formiddagen eller om kvelden. Bildet legges ut på Instagram med hashtaggen: #grøntuio. Om du ønsker, kan du også legge med en kommentar. Frist for innlevering er dato x.x ."

For å illustrere eksemplet har vi lagt ut noen bilder på Instagram med hashtaggen #grøntuio:

Merk: Bruker du et litt for vanlig ord som hashtag kan du få opp bilder fra andre Instagram-brukere. Men bruker du en helt spesiell hashtag eller f.eks. emnekoden til studiet er du relativt sikker på at det er dine studenter som har tatt bildet. En hashtag er et ord eller forkortelse som skrives med et #-tegn foran. Les mer »

Digital tilstand 2014

Digital tilstand 2014 er en kvantitativ undersøkelse på nasjonalt nivå som beskriver status og utvikling innen bruk av digitale verktøy i høyere utdanning. I desember forventes Norgesuniversitetet å slippe sin rapport om Digital tilstand 2014 hvor 3454 studenter, 1070 fagansatte, 235 instituttledere, og 38 læresteder deltok. Noen funn er allerede presentert på  NUVs jubileumskonferanse som ble avholdt 3-4. nov.. Dette er den tredje undersøkelsen, hvor de to første ble gjennomført i 2008 og 2011. Noen hovedfunn:

98% av studentene eier nå en bærbar pc/ mac, 92% eier en smarttelefon, og 41% eier et nettbrett. Studentenes utstyr er ikke lenger en hindring. Men hva mener de fagansatte om hvordan de digitale verktøyene kan benyttes?

Over 50% sier at digitale verktøy gir muligheter til:

  • enklere kommunikasjon med studentene
  • mer studentaktiv undervisning
  • bedre informasjonsflyt
  • økt kvalitet i utdanningen

Av de fagansattes topp 5 begrunnelser for å bruke digitale verktøy i sin undervisning er: Les mer »

Flipped classroom medførte 10% bedre karakterer!

I oktober deltok jeg på en BI konferanse om kvalitet i utdanningen, "BI2020" spekket med teknologi og fremtidsvisjoner. Av spesiell interesse bet jeg meg merke til Njål Foldnes sin enkle men metodisk gode undersøkelse av egen eksperimentering med Flipped Classroom (omvendt klasserom)...

Både vi og andre har lest oss opp på og misjonert om omvendt klasserom i lengre tid. Endelig har det blitt gjort en undersøkelse i en kontekst vi kan sammenligne oss med- nemlig innen høyere utdanning, i Oslo, innen et fagområde vi også har ved UiO. Njål Foldnes, underviser i statistikk og matematikk ved BI, har gjennomført en undersøkelse av omvendt klasseroms effekt på karakterene til sine studenter. To undersøkelser ble gjort: Les mer »

Educause 2014: Top 10 IT-issues for 2015

Den mest populære eventen under Educause er når organisasjonen sine analytikere skal presentere de største utfordringene for året som kommer. Educause slipper sin trendanalyse i januar hvert år, og dette er en teaser på hva vi har i vente. Underveis i "Top 10 IT-issues for 2015", hvor det stappfulle konferanserommet tar bilder og noterer kontinuerlig, fikk jeg faktisk et innblikk i fremtidens IT-organisasjon. Mye er selvsagt åpenbart, og det presenteres få løsninger på diagnosene, men likevel er trendene påfallende og muligens verdifulle for USIT og UiO.

De nevner at det store fokuset generelt ligger på at IT-organisasjonene må bli mer endringssdyktige for å møte studentenes behov. Det nevnes at en del av dette går på gå ut av det tekniske fokuset til business-fokuset. Enklere forklart beveger vi oss fra back-end til front-end, hvor brukeropplevlse vektlegges i større grad. Nye tjenester gjør det enklere å legge driften i skyen, og investere mer i brukeropplevelsen. Her kommer det selvsagt en utfordring som går i å balansere tilpasningsdyktighet, åpenhet og sikkerhet. Les mer »

Hørt på Educause 2014: "The LMS is dead".

Men det var vi som sa det under et gruppearbeid på Educause. Et tabloid utsagn for bruse litt med fjæra. Med unntak av en svirebror fra Open University var det veldig mange hevede øyebryn og undring.

LMSet er da ikke dødt?

Neida, vi vet det. Vi har selv et fungerende LMS på UiO. Og det samme har alle institusjoner vi snakker med. Er de ikke fornøyd med LMSet sitt bytter de det ut med et annet – eller beholder det og skaffer et til. I snitt har hvert amerikanske universitet hele 2,88 LMSer. Men når vi spør om de har vurdert et liv uten LMS blir det stille noen sekunder. Det virker som en utenkelig tanke. Hvorfor skulle de ikke ha et LMS?  Det er jo umulig å drive digital undervisning uten et LMS. Er det ikke?

Vi vet ikke, men vi leker med tanken. På en eller annen måte må vi redusere ”Management” i ”Learning Management System” og legge mer i hendene på studentene og invitere de inn i et læringssystem som i større grad muliggjør læring på studentenes egne premisser. Hvorfor skal vi låse studentene inne i et undervisningssilo som i stor grad kontrolleres og styres av underviseren? Det snakkes mye om sosial læring der studentene i større grad finner fram på egen hånd og lærer av hverandre. Er dette noe LMSet er best egnet til å legge til rette for? Les mer »

Educause 2014: Forelsk deg i computeren!

Noe som ble fokusert på underveis i gjennomgangen av Horizon-rapporten på en av dagens Educause-sesjoner, var virtuelle personlige hjelpere. Du husker kanskje word-bindersen som alltid dukket opp når du var på ditt mest kreative? Ja, den kommer tilbake tror  Horizon-menneskene. Dette er selvsagt interessant, og forhåpentligvis får disse virtuelle hjelperne bedre timing enn word-bindersen som gjerne ville at du skulle endre font til comic sans. Grunnen til at hjelperne vil få bedre timing henger sammen med bruken av læringsanalyse og adaptiv læring som har vært skrevet om tidligere i Speiderbloggen. Les mer »

Fronter - Fugl Fønix

Fronter på UiO døde i dag, 1.juli.

Men som Fugl Fønix har Fronter gjenoppstått! Dette er ikke et mirakel av religiøse proporsjoner, men rett og slett det digitale livets sedvanlige gang. En utdyping er på sin plass. 

UiO startet som en av de første utdanningsinstitusjonene å bruke Fronter da det var rykende ferskt studieåret 2000/2001. Fronter ble installert på USITs servere og driftet her hos oss ved siden av alle andres installasjoner av Fronter som befinner seg i den såkalte skyen. Interessant nok for den spesielt interesserte har denne Fronterskyen ligget på en server i maskinrommet vårt som står rett ved siden av den som UiO sin versjon ligger på. UiO har hatt sitt eget lokale Fronterunivers. Og det fungerte bra - en stund. Uten å gå i detaljer ble UiOs versjon litt for seig å holde i live med oppdateringer og vi gikk glipp av funksjonalitet som de i skyen hadde. 

Alle var tjent med at også UiO tok steget opp i skyen. Og det har vi nå gjort! Vi har faktisk vært der en stund allerede. Siden høsten 2013 har stort sett all undervisning i Fronter funnet sted på adressen fronter.com/uio - i skyen. Tidligere gikk man til adressen fronter.uio.no. Og enda tidligere gikk man til blyant.uio.no og sogar tavle.uio.no! Den gamle versjonen av Fronter har blitt holdt i kunstig åndedrett fram til i dag, slik at UiOs studenter og ansatte har kunnet hente ut bevaringsverdig materiale. Det er nå gjort og i dag ble kontakten trukket ut. 

Men hvilke følger får dette for deg som bruker Fronter på UiO?  Les mer »

Syndiker innhold