Startsskudd for Universitetsskolene

Som universitet har vi et globalt ansvar og skal arbeide på internasjonalt nivå. Det internasjonaliseringsåret vi nå er inne i, skal styrke vår internasjonale profil. Men samtidig er vi et hovedstadsuniversitet med et spesielt ansvar for vår egen region.

Å ta dette ansvaret alvorlig betyr å styrke samarbeidet med skolene og skoleeierne i regionen. Her har vi store ambisjoner. Javisst skal vi rekruttere nasjonalt og fra utlandet. Men de fleste studentene som begynner på UiO kommer fra hovedstadsregionen og vår egen landsdel. Så vi har alt å vinne på å samarbeide med skolene slik at vi ved felles anstrengelser kan gjøre utdanningen enda bedre.

Lærerutdanningen står helt sentralt i dette bildet. I vår nye strategiplan Strategi 2020 skriver vi at lektorutdanningen skal heves til internasjonalt nivå. Denne ambisjonen kan vi ikke oppfylle uten at vi samarbeider godt med de skolene hvor lektorprogramstudentene har sin praksis og hvor studentene arbeider med sine masteroppgaver.

Etableringen av Universitetsskoler (pdf) er et viktig tiltak i oppfølgingen av vår strategiplan. I dag ble Universitetsskolene lansert ved et arrangement i regi av Lektorprogrammet på UiO. Tretten skoler i Oslo og Akershus fikk utdelt et diplom som gir status som Universitetsskole. Og de fikk velfortjente gratulasjoner fra skoleeiere, studenter og UiO. Grunnlaget er lagt for et symmetrisk samarbeid mellom skolene og Universitetet. Det overordnete målet for samarbeidet er krystallklart: Å utdanne høyt kvalifiserte lærere.

Universitetsskolene har en viktig plass i planene for vårt nye Senter for Fremragende Utdanning (SFU), utpekt helt på tampen av 2011. Dette senteret – det første av sitt slag i Norge – er et samarbeidsprosjekt med Universitetet i Tromsø. Vi forventer at det blir et meget godt samvirke mellom vårt nye SFU og universitetsskoleordningen som ble offisielt lansert i dag.

Som nevnt: Samarbeidet mellom Universitetsskolene og UiO skal være symmetrisk. Status som Universitetsskole må gi muligheter for utvikling og fornyelse for skolene, gjennom et tett nettverkssamarbeid med UiO der ekspertise utveksles begge veier. Samarbeidet er ment å styrke profesjonaliseringen og integreringen av forskning og utdanning innen disiplinfag, didaktikk, pedagogikk og praksis i den tverrfaglige lektorutdanningen. Fem av UiOs fakulteter er engasjert i vårt femårige lektorprogram.

Tone Dyrdal Solbrekke – faglig leder av Lektorprogrammet – innledet på dagens møte og omtalte universitetsskolekonseptet som en ”samhandlingsreform”. Dette er en høyst relevant sammenligning. Universitetsskolekonseptet har jo hentet sin inspirasjon fra universitetsklinikkene der universitet og sykehus har tett samarbeid om helsefagutdanningene og medisinerutdanningen. Nå er mulighetene tilstede for en tilsvarende tett interaksjon mellom skoler og universitet innen lærerutdanningen.

Studentene må få en viktig rolle i utviklingen av universitetsskolekonseptet. Det er viktig å legge oss på minnet hva studentrepresentanten sa på møtet i dag: Den erfaringen som høstes av de tretten utvalgte Universitetsskolene må også komme de andre skolene til gode. Til det beste for skoler, studenter, universitet og region.

-------
Tidligere blogginnlegg om universitetetsskolene og Senter for Fremragende Utdanning (SFU):

Hvilken avslutning på studiekvalitetsåret!

Godt Nyttår – med satsing på internasjonalisering

Lansering av prosjekt Universitetsskole UiO

Kommentarer

O.o

O.o

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir holdt privat og vil ikke bli vist offentlig.
  • Internettadresser og e-postadresser konverteres til lenker automatisk.
  • Automatisk linjeskift

Mer informasjon om formateringsvalgene

CAPTCHA
Dette spørsmålet stilles for å avgjøre om du er en person eller en datamaskin, for å hindre spam.
Fill in the blank