IT-forskning gir bedre helse

Vi er inne i UiOs internasjonaliseringsår. Dette gir oss anledning til å diskutere universitetets rolle i en verden preget av store ulikheter og utfordringer. Universitetet i Oslo vil utdanne global citizens – kandidater som er kvalifiserte til å arbeide på en internasjonal arena og som føler et globalt ansvar.

Vår strategiplan Strategi2020 slår fast at UiO skal bidra til forskning og utdanning knyttet opp mot de globale utfordringene innen energi, klima og helse. UiO lanserer nå et nytt energi-initiativ, som vil styrke forskningen vår på dette området. Og i vårt internasjonaliseringsår har UiO lederskapet i en internasjonal kommisjon som skal vurdere hvordan global helse kan forbedres gjennom bedre beslutningsprosesser på arenaer både i og utenfor helsesektoren.

En av utfordringene i global helse er å samle inn og bruke helsedata på en effektiv måte. I denne bloggen beskriver jeg et prosjekt som møter denne utfordringen. Prosjektbeskrivelsen er forfattet av professor Kristin Braa ved Institutt for informatikk, der prosjektet er forankret.

Health Information Systems Programme (HISP) er et globalt nettverk for aksjonsforskning rundt helseinformasjonssystemer i Sør. Nettverket startet i 1994 for å støtte desentralisering av helsesektoren i det nye Sør-Afrika etter apartheid. Dette førte til utvikling av en programvareplattform kalt DHIS som siden har blitt spredt til 16 afrikanske land samt flere land i Asia. I Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Ghana, Liberia, Sierra Leone og en rekke indiske delstater har myndighetene besluttet at systemet skal være en nasjonal standard for helseinformasjon.

(Forts. under illustrasjonen)

DHIS er en åpen web-basert plattform for innsamling, administrasjon, analyse og bruk av helsedata for lokal og sentral helseforvaltning i utviklingsland, med et særskilt fokus på FN’s tusenårsmål 4 & 5 (mødre- og barnehelse). Den raske spredningen av mobilt datanett i mange land muligjør rask utrulling av nasjonale løsninger til hundrevis av distriktskontorer og tusenvis av helsearbeidere med mobiltelefoner. Storskala mobilløsninger knyttet til DHIS er blant annet innført i Punjab og Zambia. HISP-prosjektet har fra oppstarten vært støttet av Norad, og har fått midler fra Norges forskningsråd og EU. Tilgang til lokal helseinformasjon er kritisk for å redusere barne- og mødredødelighet. Datainnsamlingen i DHIS gjøres via mobil eller PC med mobilt internett, og innbefatter helseinformasjon nasjonalt, regionalt og på landsbynivå. Et viktig element med et slikt system er å gi helsearbeidere tilgang til analyser slik at de selv kan ta gode lokale beslutninger.

HISP samarbeider med myndigheter og hjelpeorganisasjoner om kapasitetsbygging rundt innsamling og bruk av data. 40 PhD studenter er involvert med fokus på opplæring og bruk på alle nivåer av de nasjonale helsesystemene, med oppskalering og bærekraftige systemer som sentrale forskningstemaer. Et viktig virkemiddel for dette er regionale samlinger som avholdes flere ganger hvert år i Vestafrika, Østafrika og Sør-Asia under rubrikken DHIS Academy.

Programvareplattformen som dette prosjektet er basert på, har et nedslagsfelt i land som til sammen har en befolkningsbase på 1.3 milliarder. En ekstern evaluering utført for Norad i 2011 omtalte plattformen som et av de mest signifikante og utbredte helseinformasjonssystemene i verden.

Dette prosjektet er et flott eksempel på god internasjonalisering!

------------

Verdensmestere på helsedata

Millioner får bedre helse gjennom et kartleggingssystem fra UiO

Årets forsker innen IT og energi

-------------

The Health Information Systems Programme, Final report submitted to Norwegian Agency for Development Cooperation by PATH (pdf)

Kommentarer

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir holdt privat og vil ikke bli vist offentlig.
  • Internettadresser og e-postadresser konverteres til lenker automatisk.
  • Automatisk linjeskift

Mer informasjon om formateringsvalgene

CAPTCHA
Dette spørsmålet stilles for å avgjøre om du er en person eller en datamaskin, for å hindre spam.
Fill in the blank