Grønt universitet

Nylig var jeg med på en konferanse om klimatilpasning, ekstremvær og katastrofer. Konferansen fant sted på UiO, i Ole Johan Dahls hus, og ble arrangert i anledning av at FNs Klimapanel lanserte sin spesialrapport Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation.

Det er flott at UiO ble valgt som arena for lanseringen av denne viktige rapporten. Og det er fint at forskere ved UiO har bidratt til utformingen av denne. Professor Karen O’Brien ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi har spilt en fremtredende rolle i arbeidet.

I Strategi 2020 skriver vi at vi skal ta et tydeligere ansvar for å møte de utfordringene verdenssamfunnet står overfor. Klima- og energiutfordringene står sentralt. Men skal vi ha troverdighet og legitimitet som forskningsinstitusjon innenfor dette feltet må vi holde orden i eget hus. Vi må etablere oss som et grønt universitet.

Vi i universitetsledelsen ser at det er stort engasjement for å bidra til dette. Engasjementet kan gi gode miljøeffekter og kan skape god symmetri mellom det vi gjør lokalt og det vi forsker på internasjonalt.

Institutter, sentre, fakulteter, museer og fagavdelinger forventes å la miljøhensyn telle med når vurderinger og prioriteringer tas. Med 7000 ansatte og 28 000 studenter betyr summen av den enkeltes valg mye.

Hva gjør så UiO for å møte miljøutfordringene?

· Vi forsker: Ca 500 forskere ved UiO arbeider med miljørelaterte problemstillinger.

· Vi underviser: Mange emner og programmer gir studentene kunnskap som er miljørelevant.

· Vi kjøper grønnere: Vi stiller stadig tydeligere krav til leverandører og produkter og tjenester.

· Vi bruker fornybare energikilder. Vi kjøper elektrisk kraft med fornybarhetsgaranti og har erstattet neste all olje med fjernvarme.

· Vi drifter byggene profesjonelt og stiller miljøkrav når vi bygger.

· Vi prøver ut mer miljøvennlige løsninger i praksis. Det utdanningsvitenskaplige fakultet er blitt UiOs grønneste fakultet: De ble i 2011 sertifisert som Miljøfyrtårn. Gratulerer!

Vi vil legge til rette for

- bedre energiøkonomisering i det daglige.

- enklere valg av miljøvennlige innkjøp

- bedre oversikt over miljøkonsekvenser.

- åpen kommunikasjon om det løpende arbeidet med å bli grønnere.

Så kommer et viktig spørsmål: Hva kan du selv gjøre?

· Miljøet påvirkes av energiforbruk, avfall, transport og innkjøp. På disse områdene kan du bidra til å redusere miljøeffekter.

· Planlegger du å fly i 2012? Vi vet at mange reiser er nødvendige, ikke minst i et år med internasjonalisering på dagsorden. Vi vil likevel oppfordre deg til å vurdere om en eller flere av reisene dine kan erstattes av andre møteformer.

UiO har 15 rom til bruk for videokonferanser. I tillegg finnes programvare for bruk på egen PC.

Les mer om mulighetene på UiOs nettsider om elektroniske møter.

Vi vurderer å starte et pilotprosjekt for å se hvordan universitetet kan legge til rette for økt bruk av elektroniske møteformer. Vil du være med på et slikt pilotprosjekt kan du melde din interesse på denne e-postadressen.

Og dette kan du gjøre mer av:

· Slukke lys og skjermer når de ikke er i bruk.

· Starte diskusjon på egen enhet om miljøutfordringer og om hvordan dere forholder dere til disse.

· Gi innspill til arbeidet med Grønt UiO, se lenke lenger nede.

Innspill og forslag

Har du forslag til hva universitetet kan gjøre for å bli grønnere? .

Kom med dine innspill her (Webskjema)

Les mer:

· UiOs nettsider om miljø
· UiOs over rom med videokonferanseutstyr og kontaktpersoner
· Miljøkalkulator for reiser i Norge
· Flyreiser og CO2-utslipp

Kommentarer

Green Drinks

For flere grønne ideer: kom på Green Drinks i bokkafeen på Chateu Neuff fra klokka 19 tirsdag 21.02.!

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir holdt privat og vil ikke bli vist offentlig.
  • Internettadresser og e-postadresser konverteres til lenker automatisk.
  • Automatisk linjeskift

Mer informasjon om formateringsvalgene

CAPTCHA
Dette spørsmålet stilles for å avgjøre om du er en person eller en datamaskin, for å hindre spam.
Fill in the blank