Globalt ansvar gjennom NORHED

Et viktig element i universitetenes internasjonalisering er å ta ansvar for å løse de store globale utfordringene, samt å bidra til kompetansebygging i lav- og mellominntektsland gjennom forskning og utdanning. Dette globale samfunnsansvaret – som kun kan ivaretas gjennom samarbeid med universiteter i det globale Sør - faller imidlertid utenfor dagens snevre oppfatning om forskningsrelevans. Dette er et tankekors for oss alle.

UiO deltar i internasjonalt samarbeid for å få til mer enn vi kan klare alene. Når vi inngår samarbeid med utenlandske partnere er det fordi de kan gi oss noe vi ikke har, samtidig som vi kan bidra med noe de trenger. Partnere i det globale Sør kan bidra med lokalkunnskap og andre perspektiver. Vi kan stille med gode metodekunnskaper, utstyr og laboratorier.

Et godt eksempel er samarbeidet innen farmasi, mellom UiO og universitetet i Bamako (Mali). Basert på forskning på lokale medisinplanter har UiO gjennom mange år bidratt til å bygge opp et farmasimiljø i Mali. Dette samarbeidet har selvfølgelig også styrket kompetansen ved UiO. Det har blitt utdannet over 100 kandidater på master- og PhD-nivå, og det er bygget opp et sterkt fagmiljø ved universitetet i Bamako. Samarbeidet har bidratt til innovasjon ved å dokumentere og utvikle medisiner som ikke er avhengige av den internasjonale farmasøytiske industrien, og som derved kan tilbys til en overkommelig pris. Samarbeidet har resultert i et større EU-prosjekt som koordineres av professor Berit Smestad Paulsen. Eksemplet viser at man kan oppnå høy kvalitet og stor samfunnsnytte gjennom komplementær kompetanse og ulike perspektiver.

En rekke fagmiljøer og forskere ved UiO har gjort en stor innsats innenfor Nord-Sør-samarbeidet. I tråd med sin strategi, ønsker UiO å styrke og videreutvikle innsatsen. Dette er ressurskrevende og forutsetter tilgang til eksterne midler, ikke minst fra nasjonale myndigheter. Spesielt relevant er Norads nye program NORHED (Norwegian Programme for Capacity Building in Higher Education and Research for Development). NORHED vil erstatte NOMA- og NUFU-programmene.

NORHED med dets seks underprogrammer vil ha sine første utlysninger sommeren 2012. Prosjektene skal kombinere forskning og utdanning. Ved å integrere studenter fra Sør oppnås langsiktig kompetanse- og kapasitetsøkning lokalt. Norske studenter skal også kunne delta i prosjektene gjennom utveksling og/eller feltarbeid innenfor rammen av et forskningssamarbeid. NORHED gir fagmiljøene rom for å følge opp egne faglige prioriteringer og kontakter.

Det nye NORHED-programmet legger opp til større prosjekter enn tidligere. Dette krever forankring i fakultetenes og instituttenes styringsstrukturer og administrasjon. Vårt engasjement bør samles rundt gode og godt forankrede prosjektsøknader. Selv om vi fortsatt ikke kjenner de økonomiske rammene for NORHED håper jeg at våre forskere nå tar initiativ til diskusjoner – både internt og med partnere i Sør - om hvordan vi kan dra nytte av det nye programmet. Jeg ønsker at UiO gjennom NORHED kan vise at vi tar globalt ansvar, ikke bare på papiret og i festtaler, men gjennom konkret forsknings- og utdanningssamarbeid. Dette vil være helt i tråd med ambisjonene i vår strategiplan Strategi2020.

Kommentarer

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir holdt privat og vil ikke bli vist offentlig.
  • Internettadresser og e-postadresser konverteres til lenker automatisk.
  • Automatisk linjeskift

Mer informasjon om formateringsvalgene

CAPTCHA
Dette spørsmålet stilles for å avgjøre om du er en person eller en datamaskin, for å hindre spam.
Fill in the blank