Svar til kommentaren

Et nos petimus astra - på Andøya

Ja, mottoet for UiO200 skulle vel være velkjent nå.

I dag – på Andenes – ble ”Også vi søker stjernene” satt inn i en mer konkret sammenheng. Det dreier seg om romforskning og ”rocket science” – men også om høye ambisjoner.

For sjelden har jeg møtt et miljø med så mye entusiasme og ambisjoner som her på Andøya Rakettskytefelt. Jeg ble invitert hit i anledning av studentutvekslingsavtalen mellom Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø på norsk side, og U. Calgary, U. Alberta and U. Saskatchewan på kanadisk side. Partneruniversitetene signerte i dag en avtale med Andøya Rakettskytefelt og Nasjonalt senter for romrelatert utdanning (NAROM) for oppskyting av to studentraketter hvert år i tre år. Denne CaNoRock-avtalen, som jeg i dag signerte på vegne av UiO, har en samlet kapasitet til å trene 120 bachelorstudenter over en treårsperiode.

Canadas Ambassadør i Norge Mr. John F. G. Hannaford var til stede ved begivenheten, og det samme var Mrs. Marylin Steinberg fra Canadian Space Agency. Fra norsk side deltok ledelsen og representanter for Norsk Romsenter, og representanter for dekanatet ved Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet. Vi overvar utskytingen av den første av de seks studentrakettene. Raketten tok av som planlagt kl 11:07 og nådde en høyde på 11 km, og høstet observasjoner helt til den forsvant i havet 90 sekunder senere.

I løpet av en intensiv uke har 11 kanadiske og 10 norske studenter gjennomført et eget rakettprosjekt; i team har de instrumentert, testet, og skutt opp raketten, lest ned data, og de fortolker nå observasjonene før de i morgen starter hjemreisen. Studentene hadde ”hands on” under hele nedtellings- og oppskytingsprosessen. Det å bli inkludert og få ansvar på denne måten må virke utrolig stimulerende.

Prosjektet er en satsning på rekruttering til romfysikk og romteknologi gjennom studieprogrammene FAM og ELDAT, og er et tiltak for internasjonalisering og økt studentutveksling mellom Norge og Canada. Norge og Canada har felles utfordringer, muligheter og ansvar knyttet til overvåkning, forvaltning og operasjoner i nordområdene.

Tuftet på stolte tradisjoner fra Kristian Birkeland, har Universitetet iOslo høye ambisjoner innen atmosfære-, klima- og romforskning, og utviklingsmiljøet STAR (Space Technology and Research development center) kobler teori, eksperiment, instrumentering og nanoelektronikk ved UiO. Dette er tverrvitenskapelig forskning på høyt nivå. Et viktig mål er å forstå turbulens i øvre deler av atmosfæren (ionosfæren) som under solstormer i verste fall kan blokkere kommunikasjons- og GPS-signaler i nordområdene. Det dreier seg altså om grunnforskning som har direkte nytteverdi. Universitetene i Norge har utfordringer når det gjelder rekruttering til realfagene. Måtte det komme flere av denne typen prosjekter! 

Link: www.rocketrange.no

Svar

Innholdet i dette feltet blir holdt privat og vil ikke bli vist offentlig.
  • Internettadresser og e-postadresser konverteres til lenker automatisk.
  • Automatisk linjeskift

Mer informasjon om formateringsvalgene

CAPTCHA
Dette spørsmålet stilles for å avgjøre om du er en person eller en datamaskin, for å hindre spam.
Fill in the blank