Svar til kommentaren

Globalt ansvar – globalt nærvær

Internasjonaliseringsåret er over oss, hvilket ble behørig markert i forbindelse med Storsamlingen for UiOs ledere 7. februar. Formålet med samlingen var å diskutere hva UiOs internasjonale ambisjoner innebærer for oss som institusjon. Temaet ble belyst gjennom flere innlegg, ikke minst av utenriksminister Jonas Gahr Støre som understreket akademias rolle når det gjelder håndtering av de store globale utfordringene.

Storsamlingen var fremfor alt en anledning til å markere at arbeidet med oppfølging av UiOs Handlingsplan for internasjonalisering 2012 - 2014 nå er i gang.

Planen har fire innsatsområder:

• Mobilisering for globale utfordringer
• Strategisk samarbeid
• Internasjonal profil i studier og forskerkvalifisering
• Kompetanse og kapasitet for internasjonalisering

Økt mobilitet er en viktig del av internasjonaliseringsstrategien. Flest mulig av våre studenter bør få anledning til å bli inspirert av gode miljøer i utlandet. Samtidig bør vi trekke flere utenlandske studenter til Oslo for å få det mangfoldet vi ønsker på vårt campus.

Handlingsplanen for internasjonalisering er et ledd i Strategi 2020 og ambisjonen om å utvikle UiO til et internasjonalt toppuniversitet som faglig kraftsenter, etterspurt partner og strategisk aktør i det internasjonale samarbeidet. Dette krever innsats av oss alle!

Her er noen viktige spørsmål som ble tatt opp på Storsamlingen, og som bør diskuteres videre i miljøene:

• Hvor ønsker du at din enhet eller ditt senter, institutt, museum eller fakultet skal være i 2020?

• Hvordan kan en styrket internasjonalisering bringe dere dit?

• Et provoserende spørsmål: Kommer ikke internasjonaliseringen ”av seg selv” – er dette i det hele tatt et lederansvar?

• Hvordan harmoniserer et ”globalt ansvar” med vårt samfunnsoppdrag og vår akademiske frihet (og med Universitets- og høyskoleloven)?

• Skaper internasjonaliseringen målkonflikter? Hva med nasjonalt orienterte fag og nordisk/norsk? Kan internasjonaliseringsbestrebelsene føre til at vi mister vår identitet og særpreg?

• Hvordan skal vi sørge for at internasjonaliseringen ikke leder til ”brain drain”, men heller fører til kompetanseoppbygging i det globale sør?

Kompetanseoppbygging var et hovedpoeng i utenriksminister Jonas Gahr Støres foredrag. Han refererte til Myanmar og den oppbyggingen som nå må skje i dette landet dersom det åpner seg for internasjonalt samarbeid. Flere interessante spørsmål ble hengende i luften: Hvilket ansvar skal da våre universiteter ha? Hvordan skal grenseoppgangen være mellom forskning og bistandsarbeid, og hvordan kan man få til et best mulig samvirke mellom disse to oppgavene?

Til slutt: Universitetet er heterogent og de mange tiltakene i handlingsplanen passer ikke like godt til alle enheter og miljøer. Så min utfordring til ansatte og studenter blir denne: Hvilket enkelttiltak ser dere som det viktigste for ditt miljø? Og hvor langt vil dere ha kommet i planlegging eller utføring når internasjonaliseringsåret toner ut den 31. desember 2012?

Fortsatt godt internasjonaliseringsår!

Svar

Innholdet i dette feltet blir holdt privat og vil ikke bli vist offentlig.
  • Internettadresser og e-postadresser konverteres til lenker automatisk.
  • Automatisk linjeskift

Mer informasjon om formateringsvalgene

CAPTCHA
Dette spørsmålet stilles for å avgjøre om du er en person eller en datamaskin, for å hindre spam.
Fill in the blank