Frihandel

Har Santos skapt et frihandelsavtaleverdig Colombia?

I media blir Colombias nye president Juan Manuel Santos gjerne fremstilt som en omvendt Barack Obama: Mens Barack Obama kom til makten ved å love endring og endte opp med å stå for kontinuitet, så kom Juan Manuel Santos til makten ved å love kontinuitet fra forgjengeren Alvaro Uribes regime og endte opp med å skape endring, først og fremst til det bedre. Det har også gitt gode argumenter mot de som har motsatt seg en frihandelsavtale mellom EFTA og Colombia som også Norge er med på.
Syndiker innhold