Utjevne forskjeller - nasjonalt eller internasjonalt perspektiv?

Opposisjonspartiene står samlet bak en merknad i statsbudsjettet for 2012. De vil forbedre rammebetingelsene til de nye universitetene i Agder, Stavanger og Nordland. Opposisjonen ønsker nemlig å utjevne forskjellen mellom de nye og de gamle universitetene. Hvor mange nye universiteter har Norge råd til å etablere dersom målet er at kvalitetsforskjellen mellom de nye og de gamle skal være liten? En slik politikk vil nødvendigvis ha kostnader. Disse kan dekkes ved betydelig økte bevilgninger. Alternativt kan kostnadene "skyves under teppet"; Istedet for å heve de nye universitetene kan vi sørge for at de gamle gjør det svakere. Det er kanskje lettere å nå målsetningen om å utjevne forskjellen på den måten? Men blir ikke et slikt nasjonalt perspektiv feil i en tid hvor internasjonalisering får stadig større fokus? Skulle vi ikke i stedet ha som mål å utjevne forskjellene mellom de beste universitetene i Europa og de beste i Norge? Universitetene kjemper i økende grad i et konkurranseutsatt internasjonalt forskningsmarked. Kvalitet defineres  internasjonalt. Er vi beredt på de konsekvenser det vil få for vår forskningsmessige konkurransekraft dersom vi har et nasjonalt utjevningsfokus? De fleste land vi liker å sammenlikne oss med tenker ikke nasjonal utjevning, men reduserer mangfoldet for å dyrke fram forskningsmiljøer som kan hevde seg i den stadig tøffere internasjonale konkurransen. For meg er dette et spørsmål om visjonen vi skal ha for universitets-Norge? Vi hadde en visjon om heder, gull og andre edle medaljer under ski-VM i 2011! Hvor gode ønsker vi å være innen forskning? Kan det være et mål å fostre vinnere av Nobelprisene, Abelprisen eller Kavliprisene, eller skal vi dyrke det middelmådige?

Merket med Betraktninger

Skriv ny kommentar

  • Internettadresser og e-postadresser konverteres til lenker automatisk.
  • Automatisk linjeskift

Mer informasjon om formateringsvalgene

CAPTCHA
Dette spørsmålet er for å sjekke om du er et besøkende menneske.
Fill in the blank