Moro med ohm - hele veien

Hi-fi-pressen henvender seg på en måte til den allmenne leser, men på den annen side er det jo en ganske liten gruppe som virkelig er interessert nok til å lese detaljene i tester og lytteprøver. Ukas beste må være Dagens IT som siterer Lyd og Bilde under overskriften "Årets anbefalte digitalspillere". De skriver at Hegel HD-20 er blant de beste digital til analog konverterne. Det er sikkert riktig, men begrunnelsen er kanskje litt ... hva skal man si ... uklar. 

Les bare selv: "I tillegg ... har Hegel med den ene koaksialinngangen tatt konsekvensen av at ingen RCA-plugg klarer å holde digitalsignalet stabilt på 75 Ohm. Hegel har derfor lagt inn en korreksjonskrets som skal opprettholde 75 Ohm hele veien."

Jeg tror jeg kan driste meg til å si at ikke mange lesere, ikke engang de spesielt interesserte, fatter noe særlig av dette, særlig ikke hvor "hele veien" egentlig befinner seg. Jeg tar meg selv i å tenke at kanskje det ikke er helt krystallklart for den som skrev det heller.

Men jeg kan jo prøve å tolke. Det dreier seg om en digital inngang som kan håndtere lyd med ordlengde 24 bit og 96 kHz samplingsfrekvens. Det blir et datasignal med ganske moderat hastighet, kanskje med båndbredde noen ganger høyere enn 24*96000 = 2.3 MHz, dvs 10 MHz eller mer. Når det begynner å dreie seg om høyfrekvente signaler er termineringsimpedans viktig, her 75 ohm, og at den er den samme som kabelens karakteristiske impedans. Ellers kan det bli pulsdistorsjon pga refleksjoner av signaler fram og tilbake på kabelen.

Slike refleksjoner spiller bare en rolle hvis kabelen er en anseelig del av en bølgelengde lang. Det brukes noen ganger som begrunnelse for dyre høyttalerkabler. I kabler er hastigheten til elektromagnetiske signaler omtrent 2/3 av lyshastigheten så ved 20 kHz er bølgelengden 2e8/20e3 = 10 km. Så en hvilken som helst høyttalerkabel er forsvinnende kort og refleksjoner spiller ingen rolle.

Ved en digital overføring der høyeste frekvens er minst 10 MHz, dvs bølgelengde kortere enn 20 m, kan det begynne å spille en rolle, selv om kabelen mellom to enheter bare er en meter eller to. I hvertfall forventes det nok at et høy-ende merke som norske Hegel tar det med i betraktning og sørger for at impedansen inn er den samme ved alle frekvenser. Selv tenker jeg nok at det kanskje er lettere å lage en inngang som er riktig (dvs har konstant impedans) ved disse moderate frekvensene enn en som er feil, men, men det får nå være. I hvertfall skulle "hele veien" sannsynligvis bety det samme som "ved alle frekvenser".

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir holdt privat og vil ikke bli vist offentlig.
  • Internettadresser og e-postadresser konverteres til lenker automatisk.
  • Automatisk linjeskift

Mer informasjon om formateringsvalgene

Fill in the blank