En professor med grep på presentasjon

Hans Rosling, svensk professor i internasjonal helse, kan kunsten å presentere økonomisk historie og helseutvikling på en anskuelig måte. Hans presentasjon av Norges utvikling de siste par hundre årene er også interessant i seg selv og viser at det slett ikke stod så dårlig til som mange (inkl statsministeren) skulle tro på tidlig 1900-tall. 

Roslings presentasjon er todelt, først kommer økonomi og midlere levealder, mens del to (fra 3:08) er en sammenligning av økonomien i Norge med England, USA, Japan og Kina. Data kommer fra Roslings organisasjon gapminder.org via dn.tv.

Rosling nevner ikke årsaker, men det er nærliggende å trekke fram betydningen av arven etter Hans Nielsen Hauge for Norges økonomiske utvikling. Professor Ola Grytten ved Norges Handelshøgskole påpeker dette i en artikkel der han kaller Hauge den mest undervurderte entrepenøren på 1800-tallet. Etter min mening er Hauge for viktig for vår historie til at hans direkte etterfølgere i Indremisjonen/Normisjon skal ha monopol på ham.

Gapminder har mange flere presentasjoner i samme sjanger og det er også mulig å velge ut enkeltland slik som det ble gjort med Norge over. Animasjonsverktøyet skal være det samme som brukes ved værmeldinger.

Dette får vi ta med oss til inspirasjon, vi som har undervisning til jobb i det daglige!

Merket med Vitenskap, økonomi

Økonomi/midlere levealder

Det virker jo som en relativt lineær sammenheng mellom inntekt og levealder etterhvert som årene går, men med en markert utflating av levealder etter 1950 samtidig som inntektsveksten jo fortsatt er der. Ganske så motsatt det en skulle tro med oppfinnelser som penicillin, organtransplantasjon og andre medisinske fremskritt.
Som du tidligere postet har nok hygiene og sanitære forhold riktig så mye å si; befolkningen overlever lengre på å ikke bli syk enn på effektiv behandling av sykdom.

Økonomi/midlere levealder

Interessant observasjon!

Det er forøvrig interessant å legge merke til hvordan Rossling forklarer Norges dårlige økonomi på tidlig 1800-tall: "man är ju dominerad av Sverige här" og så forbedringen på 1900-tallet: "här kommer självständigheten". Jeg synes det er en litt for enkel utbytter-offer teori. 

Dataene sier at i 1814 var Norges økonomi dårligere enn Sveriges men at de ble omtrent like omkring 1850-60 - så kanskje Sveriges politikk overfor Norge hadde hatt en gunstig effekt? Økonomene, eller rettere sagt økonomihistorikerne, får svare!

 

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir holdt privat og vil ikke bli vist offentlig.
  • Internettadresser og e-postadresser konverteres til lenker automatisk.
  • Automatisk linjeskift

Mer informasjon om formateringsvalgene

Fill in the blank