DAB - stadig omstridt

Subjektiv lydkvalitet på musikk over DABDigitalradio Norge har annonsert at det skal komme fire nye kanaler i DAB-nettet. I den forbindelse ble jeg oppringt av en journalist som spurte om bakgrunnen for hvorfor DAB (Digital Audio Broadcasting) er så omstridt. Hvorfor særlig NRK har vært så lite villige til å høre på andre og det er så lite dialog kan jeg ikke svare på, men jeg kan i hvertfall si noe om hva striden dreier seg om.

Et radiosystem består av to deler:

  • Et system for trådløs overføring av data med radiosignaler. I DAB er det for overføring av digitale bit. I AM og FM er det for overføring av analoge signaler ved å variere amplituden (styrken) eller frekvensen til signalet (AM = amplitudemodulasjon og FM =  frekvensmodulasjon)
  • Et system for koding og tilpasning av musikksignalet for radiooverføring. I DAB er det ved lydkoding etter mp2-standarden. Ved AM og FM er det ved fjerning av diskant (lite diskant overføres i AM, en god del mer i FM), reduksjon av dynamikken (forholdet mellom sterke og svake signaler), og ved å sende én eller to kanaler (AM sender bare mono).

Den første delen er radioteknisk og forbedringer skjer ikke ofte. Vi har hatt AM fra 20-tallet, FM fra 50-tallet og digital overføring nå. DABs overføringsystem er godt og mye bedre egnet for mottak i f.eks biler enn FM. Den kritikken som noen ganger høres om manglende dekning kan avhjelpes ved utbygging av sendernettet, og representerer ikke noe problem som ikke kan løses. 

Med lydkodingen er det noe helt annet. Mp2 ble utviklet for nærmere 20 år siden. Kodingsteknologien har vært i voldsom utvikling siden da, og har mer fulgt tempoet i internettutviklingen enn det rolige tempoet i radioteknikken.  

Det er derfor mp2 ikke tåler å brukes ved lave bitrater. Men siden det likevel gjøres så har DAB vært under kritikk i årevis. Siden DAB-radioene ikke lar seg oppgradere er de låst fast i tidlig 90-talls teknologi. DAB-tilhengerne i Norge er ikke helt enige seg i mellom, noen sier at kvaliteten er utmerket og andre sier at lytterne ikke bryr seg om lydkvalitet. Men resten av Europa sier at den opprinnelige DAB-kodingen ikke holder mål og har tatt fram en ny standard, DAB+ som bygger på en annen kodingsteknologi, aacPlus. Det eneste unntaket i Europa ved siden av Norge er Storbrittania som holder på den opprinnelige DAB. 

Overføringssystemet i DAB og DAB+ er det samme, men kodingsteknologien er en annen. Derfor må de fleste av DAB-mottakerne som allerede er solgt på sikt byttes ut. For kringkasterne er det lite som skal til for å oppgradere da sendernettet i bunn og grunn er det samme for DAB og DAB+. Det er derfor de gjerne bruker betegnelsen DAB om begge, selv om jeg synes der forvirrer mer enn det oppklarer. 

Status for opplevd lydkvalitet i den DAB vi har hatt i Norge de siste årene er som vist i figuren under, der referansen, god FM, ligger på kvalitet "God" (ca som 160 kbit/s). Jeg og andre kritikere av DAB har vanskelig for å forstå hvorfor fremtidens radio skal sende Jazz, P3, mp3, Gull og P1 hele eller deler av tiden med en lydkvalitet som er dårligere enn FM når det er på sitt beste. FM i stereo har vi jo hatt siden 70-tallet. Det gjør det også vanskelig å forstå hvorfor vi må tvinges til å gå over til DAB når det nå kreves slukking av FM-nettet.

Bakgrunnen for figuren, som bygger på kringkasternes egne data, finnes i Institutt for Informatikk sin høringsuttalse nummer to til Kultur- og kirkedepartmentet i fjor høst. Den kan lastes ned øverst på websiden min om DAB

Det finnes to alternativer for å bedre lydkvaliteten. Enten kan man øke kapasiteten i nettet med flere multiplekser slik at hver stasjon kan sendes med kvalitet "God" eller bedre (minst 160 kbit/s), eller så kan man skaffe seg mer plass ved å gå over til DAB+. Dette diskuterte vi i vår første høringsuttalelse i fjor. Akkurat som Norkring, endte vi opp med å anbefale en overgang til DAB+. 

(Trykk på figuren for full størrelse)  

Merket med Lyd, DAB, NRK, audio, presse, radio

Det burde vel også være mulig

Det burde vel også være mulig å sende i to kvaliteter/standarder (det vil likevel kreve mye mindre senderutstyr enn dagens FM løsning) slik at alle de som allerede har kjøpt seg radio slipper å pælme ruklet. De fleste forbrukere regner ikke radioer til å ha "best før" datostempling slik man gjør for andre digitale dingser.

Overgang DAB - DAB+

Ja det er mulig å sende i både DAB og DAB+ samtidig over det eksisterende nettet. I Sveits gjør de det. Jeg så en gang en overgangsplan for Sveits, som jeg ikke finner igjen nå, der jeg mener å huske at det var en overgangsperiode på flere år. F.eks 160 kbit/s DAB kunne deles mellom 64 kbit/s DAB+ og 96 kbit/s DAB. DAB+ kanalen ville kunne ha nesten samme kvalitet som den opprinnelige DAB-kanalen og den nye DAB-kanalen på 96 kbit/s ville gå i mono. 

Parallellsending DAB og DAB+

Her er en oversikt over DAB og DAB+ i Sveits som jeg ikke kunne finne tidligere. Hvis man blar seg ned til "Italian-speaking Switzerland: Svizzera Italiana", "First Layer" så finnes man parallelldistribusjon av Klassisk, Jazz og Pop:

Klassisk: 112 kbit/s i DAB, 88 kbit/s i DAB+

Jazz og Pop begge med hhv. 56 kbit/s og 64 kbit/s

Dette betyr at DAB-sendingen er i ganske dårlig kvalitet. Klassisk går i stereo, men i en kvalitet som heldigvis ikke brukes for musikk i Norge (bare i England). Jazz og Pop går i mono i noe som nærmer seg kvaliteten fra en AM-radio. DAB+ versjonene av alle kanalene er i god kvalitet.

Lydkvalitet

Jeg antar at diskusjonen rundt lydkvalitet gjelder primært for hjemmekonsumpsjon av radio, siden svært få har mulighet til å få nytte av svært god lydkvalitet i andre sammenhenger. Isåfall så har man jo allerede løst kringkasting av radiostasjoner med høy lydkvalitet via det digitale bakkenettet for TV. Det viktigste med DAB slik jeg ser det er å gi god mobil dekning med et tilfredstillende utvalg av kanaler for alle i Norge,

Kunne forresten godt tenke meg at du formulerte hva du faktisk mener man burde gjøre, synes du DAB+ er den eneste løsningen? Eller er det andre løsninger du mener er bedre og som vil kunne gi en realistisk overgang til digital distribusjon og mottak av radiosignaler i Norge.

DAB-lydkvalitet

Du har et poeng i at behovet for god kvalitet er størst hjemme og at det der kan dekkes gjennom det digitale bakkenettet for TV, og også internett og satellitt. Men hvorfor skal folk som bare er glad i radio, som meg, måtte sette seg inn i fordeler og ulemper med de forskjellige teknologiene? Jeg synes dette blir for komplisert, dessuten er det unødvendig da det er såpass lett å gjøre noe med for DAB sitt vedkommende.

Det jeg først og fremst etterlyser er en vilje hos NRK til å håndtere lydkvalitet seriøst. Jeg merker jo at viljen er der hos de som gjør daglige prioriteringer, fordi flere av kanalene jekkes opp i utmerket kvalitet om natten når det er bedre kapasitet i DAB-nettet. Men hos de som fronter DAB utad har jeg merket lite til at de forstår noe av dette.

Hvis du vil ha min mening så mener jeg at når vi nå har et utbygd nett for DAB så må det være bærebjelken i digitalradio. Alle diskusjoner som går på å kaste det og begynne på nytt er helt urealistiske. Om man utvider kapasiteten og beholder mp2-kodingen som nå eller går over til DAB+ er ikke så vesentlig. Det viktigste er viljen til å unngå dårlig lydkvalitet.

Men jeg tror at for å komme over DABs såpass dårlige omdømme må man gjøre noe som synes, dvs gå over til DAB+. Det er ting som tyder på at det er i ferd med å skje i det stille, i og med at Medietilsynet nå har gitt Radio Nova konsesjon for å bruke DAB+ i Oslo-området for ett år framover.
 

Lydkvalitet / Dekning

Den andre siden av denne diskusjonen er vel også hvorvidt man skal slukke FM-bande for å bruke disse til DAB /DAB+. Jeg opplever i hvertfall at mye av motstanden mot DAB ligger her.

Hvordan er det med rekkevidde for DAB?
er dette likt som det digitale bakkenettet, hvor fritidsboliger/hytter og skjærgård som tidligere hadde analog TV ikke lenger har signal?
hva da med fjellturisme, på Turistforening hytter eller i medbragt telt, kan man da få med seg værmelding før dagens tur? eller skal dette ta år etter slukking av FM?

En ting er sikkert, med dårlig mottaksforhold er det mye bedre med analog overføring, da har vi mulighet for å høre budskapet gjennom susingen!

For urbane strøk er Nettradio ett ypperlig alternativ! eller kabel/sattelit/riksTV!

DAB-dekning

Først en oppklaring: FM-sendingene og DAB går ikke i samme frekvensbånd. Så slokking av FM fører ikke til mer plass for DAB. Jeg kan vel egentlig ikke huske å ha sett noe forslag på hva FM-båndet eventuelt kan brukes til en gang i fremtiden. 

FM går på 87,5-108 MHz, mens DAB går i frekvensene til gamle analoge TV-kanaler som ikke har vært i bruk på aldri så lenge, f.eks gamle kanal 12. Rikskanalene i Norge går på 229 MHz mens f.eks Region Oslofjord sendes på 227 MHz. Mer enn dobbelt så høy frekvens betyr at DAB ikke bøyer så godt rundt hindringer i terrenget (mindre diffraksjon), men det er vel ikke så viktig i praksis. 

Jeg synes vel egentlig at det er litt urettferdig å bruke manglende dekning som et argument mot DAB. Dette er jo noe som kan løses med mer utbygging av sendere. Man kan dessverre ikke vente at hver eneste krok av landet blir dekket før det er kommet en avklaring på om det virkelig skal satses på dette systemet.

DAB-dekning

Takk for den oppklaringen!
Da er det bare en ting jeg ikke forstår! hvorfor ikke starte med (storstilt) DAB+ utbygging på gammle TV frekvenser(&master?). og bare la eksisterende FM være som det er, intill DAB dekker like godt som FM før slukking. dette vil ta så mange år at det er en reel mulighet for at folk har skaffet seg mottakere. Man trenger jo ikke vedta en nedleggingsdato for FM før dekning og mottakere er på plass!!
da vil mye av kritikken på Jatilradio og neitilradio ebbe ut.

På den tekniske siden er vel DAB med over dobbel frekvens kreve betydeligt flere (dobbelt/Firedobbelt?) sendere for å dekke samme området! slik at det bedrede dekningen som teknikken kan by på for mobile mottakere, IKKE vil gjelde utenfor større byer og Europaveier den første tiden! synes derfor det er viktig at tidsplan for denne (eventuelle) utbyggingen tas med i debatten før nedleggelse av FM diskuteres.

DAB-dekning

Den utbyggingen du skisserer er vel ikke så veldig forskjellig fra den som har foregått de siste årene med DAB (sendernett for DAB og DAB+ er det samme)? Jeg vil si at den for det meste allerede er skjedd. Vi har i dag to nett, FM og DAB, selvom DAB foreløpig dekker 80% av befolkningen, så gir den til gjengjeld likt programtilbud til alle. FM gir bare de viktigste rikskanalene til hver eneste krok av landet.. 

I utgangspunket så gir den dobbelte frekvensen til DAB dårligere rekkevidde enn FM over flat mark, men bedre inntrengning mellom hus og inn i hus. Men jeg tror ulemper mer enn oppveies ved at DAB er et én-frekvensnett slik at nabosendere hjelper hverandre istedet for å forstyrre hverandre som ved FM. Arnfinn Christensen på forskning.no har noen gode artikler om dette: 10. jan 2006 og 24. jan 2006.

Ut fra det jeg har skrevet her fremstår jeg jo som rene DAB-tilhengeren. Jeg er jo tilhenger av digital radio - det er fordeler på alle punkter unntatt når det gjelder det at lydkvaliteten på endel av stasjonene er for presset.

Dab vs FM og dekning

I dag testet jeg for moro skyld dab-dekningen i Asker. Testen ble utført på Pure Pocket Dab 1000 (walkman-dab) med ferske oppladede batterier. Benyttet et headset med lang ledning som antenne. På gåtur oppover mot Solli var det stort sett bare bobling å høre på Alltid Nyheter og P2. For sammenligningens skyld testet jeg også en Sony FM-radio (walkman med FM/Mp3). FM fungerte helt fint. Dette er jo for dårlig. Burde ikke Dab fungere i tjukkeste Asker? Har også merket at Dabsignalene forsvinner f.eks i underganger eller innomhus med annet enn trevegger. Mine Dabradioer er også storetere av batterier. Håper ikke FM forsvinner hvis Dab er utomhusalternativet.

Dab vs FM og dekning

Med de to stasjonene har du testet både Regionalblokken (P2) og Riksblokken (Nyheter). Det er mulig at de kan ha forskjellig dekning noen steder, men tydeligvis ikke der du var. Er enig i at dette er for dårlig, om det blir bedre den dagen man vet at det er DAB det skal satses på vet ikke jeg, men det er vel ikke usannsynlig. Forøvrig bor jeg nær Asker sentrum selv - i trehus - og har god dekning innendørs der. 

Det med at DAB spiser batterier er sammen med det at forskjellige DAB-radioer har forskjellig tidsforsinkelse, noen av de tingene folk irriterer seg mest over. Jeg tror strømforbruket er blitt noe mindre med årene. Men det skal likevel mye til for å slå det lille strømforbruket til en FM-radio med bare et par IC-er eller kanskje under 10 transistorer, tatt i betraktning at DAB-radioer har en liten prosessor i seg.

Tillegg 19.1: Dekningskartet for DAB viser at det er "Meget god dekning" i dette området, så da vet jeg ikke om man kan vente seg så mye mer ...

For første gang

For første gang har jeg opplevd at NRK refererer mine vurderinger av DAB uten å sable dem ned, uventet og veldig gledelig!

Kurven over er gjengitt hos NRK Beta fra 8. februar 2011 som også er positive til den ganske ukontroversielle posten min om DAB og innovasjon fra 1. februar 2011.
 

DAB dekning

Det ble nevnt om den dårlige DAB dekningen. Jeg har hørt Norkring kjører med halv effekt på sine DAB sendere. Årsaken skal visstnok være underdimensjonerte signalanlegg basert på analog TV. DAB har en høy RMS (toppeffekt) som bidrar til andre anleggskostnader og derav andre typer kabler og plugger, og sammenkoblingsfiltere.

For digital-TV kunne man gjenbruke analoge komponenter i masta. Bl.a. kunne man gjenbruke mateveier og antenner (TV2 sendte jo bare i UHF, der digital-TV opererer).

Mitt inntrykk i forhold til DAB, er jo en slags "fusking" fra Norkrings side for å få ut DAB fordi infrastrukturen er så kostbar å bygge ut. Det er vel som med feilen i GSM nettet, Telenor skal gjøre ting billigst mulig uten å tenke på konsekvensene i etterkant.

Vi får håpe det blir bedre, men hvis dagens DAB anlegg må oppgraderes betyr det mye nedetid i DAB nettet. Det tror jeg ikke vil skje, så dermed får man bare sende enkelte sendere på 900 W og ikke 2 400 W...

DAB dekning

Jeg kjenner ikke detaljene omkring Norkrings installasjoner for DAB, men det er nok et poeng at DAB-signalet har lav crest-faktor (forholdet mellom spissverdi og midlere verdi/RMS) siden det er en sum av mer enn tusen faseskiftnøklede bærebølger (OFDM - ortogonal frekvensdivisjonsmultipleks). Det krever mer av utstyret enn analogt modulerte signaler som er mer som én sinus å regne. 

Jeg har ikke noe grunnlag for å kommentere hva Norkring måtte ha gjort eller ikke gjort i sin utbygging, men Telenors problemer med GSM-nettet skyldes i hvertfall ikke basestasjonene. Hadde det vært det, så ville bare små områder falle ut av gangen, men når hele landet eller store regioner faller ut er det noe annet. Jeg har kommentert her tidligere at det kan ha å gjøre med den sentraliserte strukturen i GSM.

La oss beholde FM-radio! Ikke bare dårlig DAB!

http://www.facebook.com/groups/jatil.fm.neitil.dab/

Jeg har vært med på utbygging og konstruksjon av FM systemer og repeatere for kringkstingsbehovet.

Hvis vi ser bort fra modulasjonsmetode og sammenligner med mulig feltstyrke så vil alltid høyere frekvens få en kraftig redusert feltstyrke over vår type landskap, sammenlignet med utbredelsen i en by, noe avhengig av senderantennens plassering i forhold til byggningsmassen.

FM har en viss evne til å følge jordkrumningen som ikke finnes i DAB frekvensene. (Det benyttes flere, og flere stasjoner pr. frekvensområde.)
Dette finnes det utmerkede matematiske modeller for, hvor man tar inn sendereffekt, mottagerfølsomhet samt kåtehøyder fra kart mellom de to antennene og selvfølgelig er frekvensen vesentlig.

DAB og hvordan det anvendes på sendersiden er også avgjørende for lytterresultatet. Derfor er DAB+ ingen garanti for at det virkelig gir noen bedre lydgjengivelse selv om tapet i kompresjonen er redusert.
DAB har en kvalitetsmessig dårligere komprimering enn vanlig MP3.
Dette er tross alt en teknologi med 30 år på nakken, og mye mer har skjedd med teknologien på på denne tiden.

Det finnes flere steder i Oslo som har så dårlig feltstyrke at datapakke-tapet resulterte i den kjente ploppelyden i stedet for musikk.
Forsøk med DAB-radio i Son nylig ga stasjonsnavn men ingen lyd.

Hverken DAB eller DAB+ har noen fornuftig løsning på hva man skal gjøre med tapte datapakker, bortsett fra å gjengi stillhet eller plopping.

Min konklusjon er at DAB er en dårlig teknisk løsning, en dårlig lydmessig løsning (hvis man hører godt), noe som vil føre til uoversiktlige kostnader for å få minst 80% dekning samt vedlikehold.
Hvem som skal dekke det verditapet i ubrukelige FM-radioer representerer, er et juridisk spørsmål.

DAB og feltstyrke

Det er et poeng at de frekvensene som brukes for DAB har mindre avbøyning rundt hindringer i terreng og bygninger enn de som brukes på FM. Jeg var innom det i innlegget om dronning Elizabeths DAB-problemer. Det er pga forskjellen i bølgelengde mellom 100 MHz for FM og 229 MHz for DAB. Men nå er det ikke slik at det ikke er avbøyning ved DABs frekvenser. Et lignende argument brukes jo for å si hvorfor ICE på 450 MHz dekker så mye bedre enn GSM på 900 MHz og da snakker vi om dobbelt så høye frekvenser. 

Som en parentes bemerket, så er det jo slik at skal man virkelig ha radiobølger som følger terrenget så er det mellom- og langbølge som er tingen, altså AM. I gamle dager kunne man jo kjøre Oslo - Trondheim og bare bytte stasjon en gang på Dovre. Men AM har jo endel andre sider ved seg som gjør at det ikke er særlig aktuelt lenger. Selv om det brukes mye i Europa og USA så er det nesten ikke i bruk i Norge annet enn for å dekke fiskeflåten enn så lenge.

Tilbake til DAB så har jo NRK satt i gang en kjempeutbygging av DAB nå for å klare dekningskravene i følge betingelsene for FM-slukking i 2017. Så da bør jo dekningen bedre seg. Vi får vel tro at tross alt så er jo både NRK og Norkring, P4, Radio Norge og alle andre først og fremst opptatt av at sendingene deres skal høres. 

lydkvalitet med dab

Det har vært snakket mye om systemavhengig kvalitet her, men etter at NRK startet opp P1+ har jeg, og sikkert mange med meg, lagt merke til en ting som etter mitt syn ødelegger mye av kvaliteten på sendingen. Det er den kraftige bruken av nivå-kompressor. Den måten denne komprssoren virker på høres tydelig når en større endring i nivå oppstår, da justeres nivået raskt, og lydbildet får en helt annen form, enn orginalen. Det samme skjer ved pause, f.eks. når hallodamen trekker pusten mellom setningene. Slik var/er det aldrig ved FM sendinger, men jeg hørte tilsvarende ved slutten av "AM-tiden" Har dette noe med kostnad evt. kanalbredde og gjøre? For meg er det ødeleggende for lytteropplevelsen, spesielt ved musikk.

Kompressor

Jeg har ikke merket dette, men så har jeg ikke hørt mye på P1+ heller. Det kan jo ha å gjøre med at det brukes færre og færre teknikere ved radioproduksjon, og at programlederne gjør jobben selv - kanskje med mer hjelp av kompressorer enn før.

Eller er noe av det viktigste som er skjedd i 2012/13 med DAB i Norge er lydstyrke-normaliseringen i følge EBU R128. (Norway's DAB network embraces loudness normalization). Der brukes jo også kompressor, men vel helst annerledes enn før, ikke noe mer.

Hensikten med denne normaliseringen er at alle stasjonene skal oppfattes som å høres like sterke ut når man bytter kanal, og at tale og musikk på hver kanal også subjektivt oppfattes som like sterke.

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir holdt privat og vil ikke bli vist offentlig.
  • Internettadresser og e-postadresser konverteres til lenker automatisk.
  • Automatisk linjeskift

Mer informasjon om formateringsvalgene

Fill in the blank