ultralyd

Enda en god dag på jobben

I dag fikk vi vite at MEDIMA-prosjektet - "Multimodal medical imaging and image analysis" er utnevnt til ett av fem satsingsmiljøer på fakultetet. Det ledes av Andreas Austeng som har gjort en kjempejobb med å ta initiativ til og koordinere søknaden, samt å levere en meget god prestasjon ved muntlig presentasjon i høst.

Vi blir da ett av fem miljøer som skal dele 120 millioner over de neste 4-5 årene. Sammen med SFI-tildelingen for et par uker siden er vår gruppe nå i en meget god posisjon når det gjelder finansiering av PhD-stillinger.

Fakultetets side, som omtaler alle fem miljøene, beskriver vårt prosjekt slik:

          Målet med Medima er å bidra med nye og forbedrede teknikker for bildedannelse og bildeanalyse – med fokus på bruk innen medisin. Det handler blant annet om konstruksjon av nye apparater, samt kunnskap om bildedannelse, analyse og kliniske bruksområder. Medima ønsker også å bli en ressurs for norsk industri på området.

Prosjektet skal ledes av førsteamanuensis Andreas Austeng ved Institutt for informatikk. I tillegg deltar Institutt for geofag og Matematisk institutt. To enheter ved OUS (Oslo Universitetssykehus) og to bedrifter (GE Vingmed Ultrasound) og Novelda deltar også i prosjektet.        

God dag på jobben

Det er gode dager og dårlige dager på jobben. En dårlig dag er jo helt klart når det blir nei på en prosjektsøknad som det er lagt mye arbeid i. Desto bedre er da de få gangene det blir ja.

På fredag fikk vår søknad om et senter for forskningsdrevet innovasjon et slikt ja. Det er et senter der NTNU (Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk) er primærsøker og der signalbehandlingsmiljøet i vår gruppe på IFI, sammen med Høgskolen i Buskerud og Vestfold (Institutt for mikro- og nanosystemteknologi) samt SINTEF er forskningspartnere. Les NTNU medisin sitt nyhetsoppslag om hvordan CIUS er en videreføring og utvidelse av deres forrige senter Medical Imaging Laboratory.

Dette er ett av 17 sentre som ble bevilget av tilsammen 57 søknader. Mitt institutt er med på fire sentre av de fem som er ved vårt fakultet. Ett av sentrene er forskere ved IFI hovedansvarlig for: Big Data-senteret Centre for Scalable Data Access (SIRIUS)

Jeg ser fram til arbeidet med å etablere ultralydsenteret CIUS sammen med NTNU og andre gode partnere.


Fra NFRs side:

Center for innovative ultrasound solutions for health care, maritime, and oil & gas industries (CIUS)

"Senterets hovedmål er å etablere et verdensledende senter for forskning og innovasjon innenfor ultralydbasert bildebehandling til bruk i tre ulike sektorer – helse, maritimt og olje og gass. Senteret fokuserer på medisinsk diagnostikk, kartlegging og overvåking av havbunn, marine ressurser og undervannsinstallasjoner.

Vertsinstitusjonen NTNU har med forskningspartnerne Universitetet i Oslo (Institutt for informatikk), SINTEF og Høgskolen i Vestfold. Senteret er planlagt med 12 bedriftspartnere. GE Vingmed Ultrasound AS, Kongsberg Maritime (Subsea) og Statoil Petroleum AS er de tyngste partnere innenfor hver av de tre industrisektorene, og de er supplert av både etablerte SMB-er og oppstartbedrifter. I tillegg deltar helseforetak, sykehus og kommuner som brukerpartnere."

Verdien av et forskningsopphold

I dag våknet jeg til et stort oppslag i Aftenpostens innsiktsdel under overskrift Kreftforskning med tittel  "Ny metode for kreftsjekk".  

Det kom som en gledelig overraskelse på meg selv om jeg visste at Apollon skulle ha et oppslag med oss og med Intervensjonssenteret på Oslo Universitetsykehus.

Apollons opprinnelige artikkel kom ut samme dag og hadde en litt lenger tittel, men er ellers ganske lik: "Ny metode for kreftsjekk rett rundt hjørnet. Nå skal det bli mulig å oppdage kreft ved å måle elastisiteten til svulster. Metoden er både billig, ufarlig og strålingsfri" og er skrevet av Yngve Vogt. Les Mer »

"Ny" ultralydscanner

Da har gruppen for Digital Signalbehandling og Bildeanalyse (DSB) fått oppgradert sin ultralydscanner fra en System-5 til en Vivid 5. Vi har arvet en utrangert maskin fra Kardiologisk avdeling på Rikshospitalet som vi herved takker så mye for. Vi setter pris på dette samarbeidet.

Fordelen med denne GE Vingmed Ultrasound-maskinen for oss er at den er kompatibel med vår gamle System-5 (bilde til venstre) når det gjelder prober, men at den har raskere prosessor. Selv om scanneren er omtrent 10 år gammel gjør den god nytte for oss bl.a. i undervisningen i avbildningskurset vårt (INF-GEO4310). Men vi henviser fortsatt til kardiologene for diagnoser!

Hvor nøyaktig er rom-basert innendørs posisjonering?

Jeg var med på årets Indoor Positioning and Indoor Navigation Conference (IPIN), Sydney, som en oppfølging av forrige års IPIN i Portugal og før det igjen i Zürich.

I fjor tok jeg initiativet til at industrien burde bli mer synlig. Og når man stikker hodet ut slik så får det konsekvenser: I år ledet jeg for det første sesjonen med industripresentasjoner. Men det mest spennende var å lede en én-times paneldebatt med 6 representanter for industri. Jeg skal komme nærmere tilbake til den debatten senere. Les Mer »

Suzhou institutt for biomedisin og teknologi

Den siste dagen under mitt Kina-opphold, 18 mai, var jeg i Suzhou som ligger mellom Nanjing og Shanghai. Jeg var blitt invitert til å holde et foredrag om arbeidet vårt med høyoppløselig stråleforming for medisinsk ultralyd på Suzhou Institute of Biomedical Engineering and Technology, som hører til det kinesiske vitenskapsakademi (Chinese Academy of Sciences).

Min kontakt var professor Shouyan Wang som jeg var blitt kjent med tidligere gjennom hans arbeid med analyse av EEG-signaler fra hjernen og særlig hans arbeid med å estimere sammenheng mellom signaler (Magnitude Squared Coherence). Ellers møtte jeg Dr. Jun Dang som representerte ultralydgruppen og Lijun Xiao som hadde med eksterne relasjoner å gjøre. Les Mer »

Terahertz radar - ny avbildning for medisin?

Flere og flere forskningsgrupper kommer med spennende resultater på terahertz radar. Og flere og flere mener at det kan gi nye muligheter i medisinsk avbildning.

Terahertz frekvensområdet blir beskrevet som det siste uutforskede frekvensområdet da det ligger mellom mikrobølger i GHz-området og infrarødt lys. IR-lys har jo bølgelengder omkring 10 mikrometer eller frekvenser på 30 terahertz. Her skulle jeg gjerne ha brukt den fine illustrasjonen fra www.teraphysics.com for å vise nettopp dette poenget, men kan nok ikke pga copyright. Les Mer »

Mobilen skal høre dine bevegelser

Norsk flaggermusteknologi kaller Dagens Næringsliv teknologien til Elliptic Labs i en reportasje for noen dager siden. De utvikler teknologi som bruker ultralyd til å tolke folks bevegelser, omtrent slik flaggermus styrer sin flukt i mørket. Elliptic Labs konkurrerer med selskaper som baserer seg på lysbasert styring. Både lys- og ultralyd-styring kan utfylle touch-skjermer og bli vanlig i mobiltelefoner for at de skal gli enda mer sømløst inn i vår hverdag.

Og vi i Gruppen for Digital Signalbehandling og Bildeanalyse på Institutt for Informatikk er jo da litt stolte over at gründeren bak Elliptic Labs, Tobias Dahl, startet arbeidet med denne ultralydteknologien da han var post doc i vår gruppe.

Elliptic Labs inngår i en gruppe av firmaer med utspring i vår gruppe eller med nært samarbeid med vår gruppe. Det som er kommet lengst er nok Squarehead Technology som ble startet av studenter fra Elektronikkgruppen på fysikk, men som vi har nært samarbeid med om doktorgrader. Det var fine reportasjer om deres Audioscope-teknologi på New Scientist og Wired sine websider i fjor.

Bilde fra Wikipedia Commons (ukjent fotograf)

Bredt og smalt fokus

Det er økende fokus på en #neitilfokus hashtag på Twitter i dag. Noen reagerer på at politikere og byråkrater slenger om seg med  "bredt fokus" eller "høyt fokus". Men hvem sier at fokus bare er et skarpt punkt, et brennpunkt for en linse, som hverken kan være bredt eller smalt? Det må være rene språkpurister som har glemt sin optikk - eller kanskje aldri har hørt om den. Den alminnelige språkbruken er mye nærmere den fysiske bakgrunnen for begrepet og språkpuristene har for smalt ... fokus ... når de snakker om fokus. Les Mer »

Lad mobilen med ultralyd

Alle er lei av ladekablene, enten det gjelder mobiltelefonen, den bærbare PC-en, eller musikkspilleren. Likevel blir det bare flere og flere av dem. Det har jo vært jobbet en god stund med trådløs lading via magnetiske felter. Men i det siste er det kommet noen på banen som sier de kan lade mobiltelefoner med ultralyd. Det er en interessant vri. Les Mer »

Syndiker innhold