Signalbehandling

Kapittel om digital signalbehandling

I juni i år ble dette kapittelet med den kanskje litt lite spennende tittelen "Digital signalbehandling" trykket. Det er ett av 14 kapitler i boka "Veien til internasjonal radioamatørlisens".

Radioamatørene er blant de få som er interessert i dette faget av ren nysjerrighet, og ikke som del av utøvelse av et yrke. Men det gjør også at bakgrunnen til leserne varierer ganske mye og utfordringen er å beskrive noe som kan være ganske teoretisk med et minimum av formler. Les Mer »

Trender i høyttalerdesign: 2 - digital romkorreksjon

Digital romkorreksjon er noe av det viktigste som er skjedd når det gjelder forbedring av lydgjengivelse de siste tiårene. I dag får en forsterkere, som oftest for hjemmekino og med surround, med innebygd DSP (Digital Signal Processor). Det finnes også aktive høyttalere med innebygd signalprosessor. Kalibreringen skjer ved at DSP-en får signal fra en målemikrofon som plasseres i rommet og på denne måten kan feil og mangler i frekvensresponsen kompenseres for. Såpass standard er dette blitt at til og med Windows 7 har innebygd en enkel form for romkorreksjon. Les Mer »

Vinyllydens revansj

Hvorfor synes så mange at lyden på vinylplater er best når digitalformatet objektivt sett skårer bedre på alle viktige mål for lydkvalitet? For hva er for eksempel LP-ens dynamikk på 60-70 dB i forhold til de nærmere 100 dB som en CD kan skilte med?

Likevel gikk Aftenposten nylig så langt som til å bruke uttrykket "Vinylens revansj" om den sterke veksten i salget av vinylplater.  Les Mer »

Der GPS ikke virker

Denne uka er jeg på International Conference on Indoor Positioning and Indoor Navigation i Zürich. Konferansen handler om at vi ønsker posisjonering innendørs på samme måte som GPS gir utendørs. Innendørs er scenariene så forskjellige at det er mange ulike teknologier som bidrar til å gjøre denne posisjoneringen mulig og det er det konferansen handler om. Les Mer »

Nå i Norge: DAB+

For et par uker siden kom landets første digitale radiostasjon med DAB+ på lufta. Radio Nova, studentradioen, har startet å sende i Oslo. Dette er oppsiktsvekkende da resten av radiomiljøet i Norge, inkludert NRK, til nå har vært veldig avvisende til DAB+. Les Mer »

Signalbehandling: litt matematikk, litt fysikk og litt informatikk

Digital signalbehandling brukes nå over alt, men uten at så mange egentlig er klar over det. Hensikten med denne bloggposten er å få fram dette, og samtidig si noe om hvordan og hvorfor studere signalbehandling ved Universitetet i Oslo. 

Alle har musikkspillere som dekoder mp3 og aac-lydfiler med signalbehandlingskretser. Mobiltelefoner bruker digital koding av talen og sender sine data med digital kommunikasjon, begge to basert på digital signalbehandling. Det samme er de nye overføringssystemene for digital TV og radio. GPS-en bruker signalbehandling når den beregner avstanden til de forskjellige satellittene. All musikk har vært gjennom mange lag med signalbehandling før den når dine ører. Les Mer »

Vuvuzela-filteret er kommet!

vuvuzela-spektrumIkke uventet så har TV-produsentene grepet fatt i problemet med den plagsomme vuvuzela-lyden og lagt inn et filter. Dette meldte Aftenposten i går ettermiddag.

Det kan man først og fremst høre. Men det er ganske lett å se det fra en analyse av signalene også. Dette spektret er fra kampen mellom Sør-Afrika og Uruguay i dag, basert på lyd fra Viasat 4. Les Mer »

Gi meg et vuvuzela-filter!

Med fotball-VM i Sør-Afrika har fotballinteresserte måttet lære seg et nytt ord, vuvuzela, og ikke minst en ny lyd, den vepseslignende lyden som ligger som et bakteppe over sendingene.

Noen bryr seg ikke, men det er mange som irriterer seg over den. Kan den fjernes med signalbehandling? Les Mer »

Oslos miljø på din mobil

Suksessen yr er Meterologisk Institutt sin måte å gjøre data tilgjengelige på. De tenker at det offentlige allerede har betalt så dette hører almenheten til. Men tenk på alle andre miljødata fra offentlige og private institusjoner som ligger utilgjengelig og som ikke deles.

Kan lettere tilgang til slike data bety noe for miljøet? Jeg tror det, og det er i tråd med EUs tenking om bærekraftige byer (ICT for Sustainable Cities).  Jeg tenker da på data som vær, f.eks. trykk, temperatur, nedbør og fuktighet, på luftkvalitetet og mål for forskjellige typer forurensing og pollen, på trafikktetthet og hastighet, og varsling slik som i TMC-systemet, og på måling av tilstanden i elver og i fjorden. Les Mer »

Syndiker innhold