Bloggen til Sverre Holm

Hvor nøyaktig er rom-basert innendørs posisjonering?

Jeg var med på årets Indoor Positioning and Indoor Navigation Conference (IPIN), Sydney, som en oppfølging av forrige års IPIN i Portugal og før det igjen i Zürich.

I fjor tok jeg initiativet til at industrien burde bli mer synlig. Og når man stikker hodet ut slik så får det konsekvenser: I år ledet jeg for det første sesjonen med industripresentasjoner. Men det mest spennende var å lede en én-times paneldebatt med 6 representanter for industri. Jeg skal komme nærmere tilbake til den debatten senere. Les Mer »

GSM-teknologi er størst

Aftenpostens lesere har talt og sier at GSM-teknologien er den beste norske oppfinnelsen siden 1980. Så la oss ta en titt på hva Torleiv Maseng og de andre SINTEF-forskerne egentlig bidro med til GSM på 80-tallet. Blokkskjemaet under viser GSM-nettverket med radiodelen merket med en rød ring. Det er her det norske bidraget er. Det blir ikke så stort på et slikt skjema, men det er jo helt essensielt, for sammen med mekanismen for å hoppe fra basestasjon til basestasjon, er det dette som skiller et mobilsystem fra fasttelefonen.

På denne bloggen må vi gi våre lesere noen tall og det første er 19%. Dette tallet er noe av det mest geniale i radiodelen og er den mengden med kjente data som sendes hele tiden. Det høres ikke særlig økonomisk ut, nesten én av 5 bit som kastes bort? 

Les mer på kollokvium.no

Illustrasjon fra Wikipedia Commons ved bruker Cvalda
 

Min første Open Access publikasjon

Da er vår første Open Access publikasjon et faktum. Open Access ser ut til å være en trend som vi ikke kan overse og antageligvis noe som vil komme mer og mer. Nå skal likevel ikke jeg ta æren for at denne artikkelen er publisert på denne måten, det skyldes mine medforfattere på Rikshospitalet.

Artikkelen handler om måling av trykk inne i skallen, altså i hjernen, og der unormalt høye verdier kan være skadelig. Siden artikkelen nettopp er Open Access kan hvem som helst lese den, så det skulle ikke være behov for å referere noe mer fra den:

P. K. Eide, S. Holm, W. Sorteberg, "Simultaneous monitoring of static and dynamic intracranial pressure parameters from two separate sensors in patients with cerebral bleeds: comparison of findings," BioMedical Engineering OnLine, 11 (66), 2012

Jeg er nok litt mer reservert til denne publiseringsformen enn mange. Kanskje skyldes det bare at jeg er litt konservativ, men jeg tror det er reelle grunner også. Det jeg er mest redd for er at det bare blir de med ekstern finansiering som får publisere. 

Det koster jo penger for forskerne ved slik publisering. Universitetet lover at de midlene som brukes til å kjøpe adgang til tidskrifter i dag skal tilfalle forskerne for å betale Open Access publiseringen i stedet. Men hvor mye kan vi stole på et slikt løfte sett i lys av hvor lite vi ser til insentivmidlene som Universitetet får pr publikasjon i dag? Jeg har problematisert dette tidligere her på bloggen.
 
 

Måling av vevselastisitet - konferanse i Normandie

International Tissue Elasticity Conference ble holdt i Deauville, Normandie 2-5 oktober som den 11. i en serie. Det er en liten, intim konferanse med bare 100 deltakere. Jeg foretrekker slike små konferanser da det skaper en atmosfære som gjør det enkelt å ha gode faglige diskusjoner.

Hele vitsen med å måle elastitiet er å få et mål på det medisinerne har et eget ord for nemlig palpering. Men det betyr ikke noe annet enn å kjenne etter med fingeren om noe er hardt eller bløtt. Vanlig ultralyd og MR er ikke noe gode på å måle dette, så vitsen med elastografi er nettopp å lage bilder som kan karakterisere f.eks kreftsvulster.

Hovedtemaene var kliniske anvendelser, avbildningsmetoder og mekaniske egenskaper til vev. Derfor var det med alt fra fysikere til leger.  Les Mer »

Vi kan trenge en relativitetsteori for varme

Hvis vi skulle ta fantasien til hjelp og tenke oss at det plutselig dukker opp en planet fra intet, så sier Newtons gravitasjonslov at en naboplanet umiddelbart vil merke det. Det vil ikke være noen tidsforsinkelse, så gravitasjonskraften har gjort spranget med uendelig stor hastighet. Det var dette Einstein fikset på med relativitetsteorien. (Se óg tidligere artikler på kollokvium "Einstein og jakten på gravitasjonsbølgene" og "Hvorfor faller eplet?" om dette).  

Slike kreative tankeeksperimenter som at planeter plutselig dukker opp er det mange av i fysikk og naturfag og det gjør at vi synes det er urettferdig at bare yrker som kunst og reklame skal kalles 'kreative'.

La oss nå gjøre det samme med Fouriers varmelov. Den sier at varmestrømmen gjennom en vegg øker med temperaturforskjellen. Dette er en veldig praktisk lov som forteller at en massiv trevegg på 32,4 cm gir samme isolasjon som 10 cm glassull da varmeledningsevnen er så stor som k=0,12 W/m/K for treet mot bare 0,037 for glassull.

Les mer på kollokvium.no

Seminar om vitenskap og tro i juli

Noe av det artigste jeg gjorde i sommer var å gi et 1,5 timers seminar sammen med min gode venn, lege Svein Wilvang. Vi var to for å dekke både den biologiske og den fysiske delen av naturvitenskap. Et tilhørerantall på opp mot 90 stk er 3-4 ganger mer enn det jeg vanligvis har på forelesing på universitetet.  

Hovedbudskapet var at forestillingen om en krig mellom naturvitenskap og tro er høyst overdrevet. I stedet pekte vi på en ubrutt 400-årig historie av troende forskere gjennom tidene: Les Mer »

Forskningsspam

Det blir visst bare mer og mer epost-spam som er tilpasset akademiske miljø. Det gjelder invitasjoner til konferanser jeg aldri har hørt om. Dessuten oppfordringer til å publisere i journaler som jeg heller ikke har hørt om.

Men i dag kom det en epost som jeg aldri har sett maken til: Les Mer »

The art of writing a research paper

This title is on purpose a bit misleading because writing a good paper is not really an art provided that you have quality results from your research. Getting such results however may be compared to art. I would instead say that writing a paper is a craft and that it is best learnt through practise. 

Here are some tips that I have picked up over the years after having been involved in writing more than a hundred and fifty papers, having been a reviewer for several journals, and after some years of being an associate editor of an international journal. The most important parts to focus on are the abstract, the introduction, and the conclusion. The rest of the paper is then more or less given by your material and therefore it is not covered here. Les Mer »

De 10 største mytene i audio

Høsten 2000 hadde The Audio Critic en artikkel med tittel "The 10 Biggest Lies in Audio".

Artikkelen er vel verdt å lese i dag også selv om ting har forandret seg noe siden den ble skrevet. Å lese den får en virkelig til å tenke.

Peter Aczels poenger var:  Les Mer »

|
Merket med Lyd, audio

Computers for Cynics by Ted Nelson

This post is the first in English on this blog. It was written by my distant relative, computer pioneer Ted Holm Nelson, and is an introduction to a YouTube series of lectures that he just made:

Are you a Dummy, naive and gullible?

If so, there are thousands of books for the likes of you. Go elsewhere, and drink in the lies called "computer basics".

But if you are a clever and sophisticated  person who wants to know the real story of how the computer world works, you  may enjoy some of the insights I present in this brief series. Les Mer »

Syndiker innhold