Blogg.uio.no Blogg-tjenesten ved Universitetet i Oslo

Blogg til forskning og undervisning

Dette er en oversikt over de 35 åpne bloggene i USITs bloggløsning. Det er i tillegg 26 blogger som er lukket. Bloggtjenesten er til for forskere og undervisere som har behov for en avansert bloggløsning. For informasjon om blogg, bestilling eller andre spørsmål, gå til tjenestesidene.

FYS1210

Lab 4

Lab 4 TRANSISTORER  - Transistor forsterker

Oppgaveteksten for lab 4 finner du her: http://folk.uio.no/mariuelv/fys1210/Lab4_Transistorer.pdf

Forside Latex : http://folk.uio.no/mariuelv/fys1210/Lab4.tex

Forside...

HFs Reiseblogg

Arrival in Taipei!

This semester, I am exchanging to the National Taiwan University in Taipei. I am already a master student, so the classes I will be taking while I'm here will be related to my Master's Degree on Chinese culture and history. In addition to those...

Rektors blogg

Olav Thon deler ut internasjonale og nasjonale priser den 5. mars

Den 5. mars skjer det: For første gang utdeles Olav Thons faglige priser. Seremonien foregår i Universitetets aula og er åpen for alle. Prisene vil gi et løft for utdanningskvaliteten ved høyere utdanningsinstitusjoner...