Blogg.uio.no Blogg-tjenesten ved Universitetet i Oslo

Blogg til forskning og undervisning

Dette er en oversikt over de 35 åpne bloggene i USITs bloggløsning. Det er i tillegg 26 blogger som er lukket. Bloggtjenesten er til for forskere og undervisere som har behov for en avansert bloggløsning. For informasjon om blogg, bestilling eller andre spørsmål, gå til tjenestesidene.

Rektors blogg

Lancet-UiO-kommisjon på spansk i Chile

Cirka ett år har gått siden vi lanserte rapporten fra vår Lancet-UiO-kommisjon om global helse i Gamle Festsal – med Gro Harlem Brundtland på første benk. Kommisjonsrapporten har tittelen The Political Origins of Health...

HFs Reiseblogg

Når en er i Japan...

... Kan man ikke leve uten en riskoker! La meg fortelle. Da jeg kom til Japan forrige høst (andre gang på utveksling her om jeg ikke har sagt det før), fant jeg ut til min store forskrekkelse at hybelen/leiligheten ikke hadde en riskoker!...

Juridisk bibliotek Blogg

«Haffner» - nøkkelen til å finne eldre forarbeider

 

En introduksjon til «Innstillinger og betenkninger fra kongelige og parlamentariske kommisjoner, departementale komitéer m.m. 1814-1934 / Vilhelm Haffner. Oslo 1925-1936» - et klassisk referanseverktøy...